Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

ÜRO ülemaailmne andmefoorum

UN World Data Forum

5. oktoobril 2021 osales ELD Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ülemaailmse andmefoorumi raames toimunud veebiseminaril pealkirjaga "Uuenduslikud lahendused puuetega inimeste kohta ja nende poolt kogutavate andmete kogumiseks COVID-19 ajal".. Ürituse korraldasid Puuetega Inimeste Sidusrühm (SGPwD), Rahvusvaheline Puuetega Inimeste Liit (IDA), Maailma Pimedate Liit ja CBM Global Disability Inclusion. Veebiseminari eesmärk oli edendada puuetega inimeste kohta andmete kogumist kogukonnapõhiste protsesside kaudu.

Jose Viera, Maailma Pimedate Liidu tegevjuht, tutvustas Puuetega seotud andmete tööriistakomplekti, mille on loonud SGPwD, IDA ja CBM Global Disability Inclusion (Ülemaailmne puuetega inimeste kaasamine). 2020. aastal käivitatud tööriistakomplekt on mõeldud selleks, et anda inimestele juhtumiuuringute ja praktiliste kogemuste kaudu parem arusaam puudega seotud andmetest.

Laisa Vereti, Vaikse ookeani piirkonna puuetega inimeste foorumi tegevdirektor, märkis, et me peame koostama statistilisi andmeid, et mobiliseerida rahalisi vahendeid poliitika ja programmide sekkumiseks ning ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamiseks. Andmed võivad aidata tagada osalemist, nõuda takistuste kõrvaldamist ja propageerida puuetega inimeste kaasamist. Proua Vereti kirjeldas andmete kogumise protsessi, mida nimetatakse "Washingtoni rühma lühiküsimustikuks", mida kasutati Vaikse ookeani saarte puuetega inimeste kaasamiseks. Need küsimused lisati rahvaloendusse, mida kõik Vaikse ookeani saarte valitsused on korraldanud alates 2015. aastast. Lõpetuseks rääkis ta koostöö ja partnerluse olulisusest organisatsioonide ja valitsustega riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil, et tagada täielik andmekogumine.

Üks osaleja tõstatas küsimuse, et India kurtpimedate inimeste kaasamine riiklikusse rahvaloendusse on keeruline, viidates keele- ja suhtlemistõketele, mis on viinud andmete puudumiseni. Facundo Chávez Pinellas, ÜRO inimõiguste ja puuetega inimeste ülemkomissari büroo nõunik, rõhutas, kui oluline on tagada, et teabe levitamine ja juurdepääs andmetele oleks kooskõlas ÜRO inimõiguste konventsiooni artikliga 31, milles on sätestatud, et teave peab olema kättesaadav kõigile inimestele.

Üritusel rõhutati, kui oluline on liigendatud andmete esitamine riikliku poliitika kujundamisel. ELD usub, et on oluline propageerida kvaliteetsemat andmekogumist kui üht parimat viisi kurtide juurdepääsu suurendamiseks. Ürituse tulemusel koostab ülemkomissari büroo oma esimese aruande inimõigustealasest lähenemisviisist andmetele, milles käsitletakse ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content