Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010-2020 ajakohastatud versioon

Update on the European Disability Strategy 2010-2020

On 12th Juulis osales ELD Euroopa Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni (EMPL) koosolekul, kus arutati Euroopa puuetega inimeste strateegia rakendamise teemat. Selle teema arutamiseks olid kohal Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi, Euroopa puuetega inimeste foorumi, Euroopa ombudsmani ja ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni komitee esindajad.

Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010-2020 on olnud ELi tasandi meetmete raamistik, mis on peamine vahend ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni (UNCRPD) rakendamise toetamiseks ELis. Selles on määratletud kaheksa peamist tegevusvaldkonda: juurdepääsetavus, osalemine, võrdõiguslikkus, tööhõive, haridus ja koolitus, sotsiaalkaitse, tervishoid ja välistegevus. Kohtumise eesmärk oli jälgida, kuidas Euroopa puuetega inimeste strateegiat 2010-2020 rakendatakse, ning arutada, milliseid valdkondi peaks käsitlema uus Euroopa puuetega inimeste strateegia 2020-2030.

Erinevad sidusrühmad tõstatasid palju olulisi küsimusi. Euroopa puuetega inimeste foorum rõhutas vajadust valmistada ette Euroopa puuetega inimeste strateegia 2020-2030 ning seda, kui oluline on võtta aluseks ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ja komitee poolt praeguse strateegia läbivaatamine. Rõhutati, et uus Euroopa puuetega inimeste strateegia peab kaaluma uusi tegevusvaldkondi ning võtma arvesse naiste ja tüdrukute, noorte ja puuetega pagulastega seotud küsimusi, et strateegia oleks võimalikult edukas. Lisaks on oluline, et rakendataks struktuuri- ja investeerimisfondide soovitused, mille ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni komitee andis Euroopa Liidu kui konventsiooni osalisriigi läbivaatamise käigus. Lisaks rõhutati, et oluline on selge ajakava. Samuti tuleb strateegias selgelt välja tuua kriteeriumid, et see oleks laiemale üldsusele otsesemalt kasulik.

Sellel kohtumisel osalemine oli oluline, et jälgida Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010-2020 edusamme ja hoida silma peal Euroopa puuetega inimeste strateegia 2020-2030 väljatöötamisel ning tagada, et uus strateegia hõlmaks kurtide õigustega seotud küsimusi ja et see oleks kooskõlas nii ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni kui ka säästva arengu eesmärkidega.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content