Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

VEEBISEMINAR: Andmete kogumine kurtide kohta ELis

WEBINAR: Data Collection on Deaf Persons in the EU

Ülemaailmne dialoog puuetega inimeste kohta käivate andmete tähtsuse üle kasvab. Selleks, et liikuda avatud, õiglase ja kõiki inimesi, sealhulgas puuetega inimesi, kaasava ühiskonna suunas, on hädasti vaja koguda andmeid ja neid puuetega inimeste kaupa liigitada. Kuigi ELis on hakatud rohkem andmeid koguma, on vaja teha täiendavaid jõupingutusi, et arendada ja süvalaiendada tõenduspõhiseid lähenemisviise puuetega inimeste propageerimiseks ja poliitika kujundamiseks. Puuetega inimeste tegeliku olukorra mõistmiseks on vaja kvaliteetseid ja usaldusväärseid andmeid puuetega inimeste kohta, et teha kindlaks puudujäägid, millega poliitika ei tegele.

Praegu puudub ELis täpne statistika eri liiki puuetega inimeste kohta. See ei võimalda meil näiteks teada, kui palju on erinevate puuetega inimesi, kes ei ole tööturul või hariduses. Andmete puudumine võib olla suur takistus puuetega inimesi kaasava poliitika kujundamisel ja programmide koostamisel. See suurendab ka marginaliseerimist ja suutmatust tegeleda puuetega inimeste ees seisvate probleemide ja diskrimineerimisega. Usaldusväärsed, korrektsed ja usaldusväärsed andmed, mis on liigendatud puude liikide kaupa, on vajalikud, et luua argumente iga puuderühma kaasamiseks ELis. Need on olulised huvikaitse jaoks, sest need võimaldavad puuetega inimeste organisatsioonidel võrrelda puuetega ja puueteta inimesi ning seega tuvastada ebavõrdsust.

Selles veebiseminaris soovib ELD rõhutada, kui oluline on koguda ELi tasandil andmeid, mis on liigendatud puude tüübi järgi ja millel oleks oluline roll tõenduspõhise propageerimise ja poliitikakujundamise toetamisel. Konkreetselt keskendutakse kurtide kogukonnale, pidades silmas takistusi, tuues näiteid vajalike andmete liikide kohta, aga ka selle kohta, kuidas seda teha, ning esitades praktilisi näiteid.

See veebiseminar on saadaval rahvusvahelises viipekeeles ja inglise keeles. Samuti on võimalik kasutada ingliskeelset otseülekannet.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content