Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

VEEBISEMINAR: ÜRO CRPD peamine vahend viipekeele tunnustamise ja viipekeele õiguste kaitsmiseks riiklikul tasandil

WEBINAR: UN CRPD key advocacy tool for national sign language recognition and sign language rights

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon oli esimene rahvusvaheline inimõigusalane õigusakt, mis tunnustas viipekeele võrdväärsena kõnekeelega ning kohustab riikide valitsusi edendama, kaitsma ja tunnustama viipekeele õigusi.

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon on väga oluline vahend, kui propageeritakse riiklike viipekeelte ja kurtide õiguste ametlikku tunnustamist. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni artiklis 21 kutsutakse osalisriike üles võtma kõik asjakohased meetmed, et tagada puuetega inimestele õigus sõna- ja arvamusvabadusele, sealhulgas vabadus otsida, saada ja levitada teavet ja ideid teistega võrdsetel alustel ja kõigi nende valitud kommunikatsioonivormide kaudu, sealhulgas tunnustades ja hõlbustades viipekeele kasutamist ning tunnustades ja edendades viipekeele kasutamist. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni artiklis 30 rõhutatakse ka konkreetselt, et kurtidel on õigus, teistega võrdsetel alustel, oma spetsiifilise kultuurilise ja keelelise identiteedi, sealhulgas viipekeele ja kurtide kultuuri tunnustamisele ja toetamisele.

Paljud riiklikud kurtide ühendused kasutasid ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni riiklikul tasandil propageerimise vahendina, kui nad taotlesid oma riigi viipekeele(te) ametlikku tunnustamist või parandasid juurdepääsu viipekeele õigustele. Siiski ei ole kõik riiklikud seadused võrdselt tugevad, mis toob kaasa põhiõigustele juurdepääsu puudumise. Seetõttu korraldab EUD selle veebiseminari, et jagada häid tavasid, kuidas propageerida ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ambitsioonikat rakendamist kurtide viipekeele kasutajate jaoks ning arutada, kuidas ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni tuleb kasutada propageerimise vahendina riiklikul tasandil.

See veebiseminar on saadaval rahvusvahelises viipekeeles ja inglise keeles. Samuti on võimalik kasutada ingliskeelset otseülekannet.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content