Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

WFD/EUD pressiteade

EUD

Kakskeelsus kui kurtide laste põhiline inimõigus hariduses

PRESSITEADE - Kakskeelne haridus on ainus viis, kuidas kurdid lapsed saavad võrdsed võimalused ja saavad täieõiguslikud kodanikud. See oli Norra Ålis toimunud viipekeele konverentsi lõppjäreldus, mille korraldasid ühiselt Maailma Kurtide Föderatsioon (WFD), Euroopa Kurtide Liit (EUD) ja Åli kogemuskolledž.

Kakskeelseks saamine oma elukohariigi viipekeeles ja kirjakeeles on kurtide laste põhiõigus. Riiklikud viipekeeled on kurtide emakeel ja ainus keel, mida nad saavad täielikult ja vaevata omandada. Ühiskonnas toimimiseks on oluline, et kurdid lapsed valdaksid oma riigi vastavat (kirjalikku) keelt. Seetõttu tuleb hariduses tagada mõtestatud kakskeelsus nii varakult kui võimalik ja kogu haridustee jooksul, sealhulgas elukestva õppe programmides.

WFD ja EUD kutsuvad haridussektori sidusrühmi tungivalt üles võtma arvesse kurtide laste erilisi vajadusi, toetades nii nende viipekeele omandamist kui ka riigikeele (kirjakeele) õppimist. WFD ja EUD kutsuvad riiklikke ja piirkondlikke valitsusi üles võtma arvesse 19. novembri 2010. aasta Brüsseli deklaratsiooni, milles sätestatakse kurtide ja vaegkuuljate viipekeele kasutajate õigus õppida viipekeelt ning õppida ja õppida kakskeelselt. Võttes arvesse, et deklaratsioon sisaldub Euroopa Parlamendi raportis puuetega inimeste liikuvuse kohta, mille Euroopa Parlament võttis vastu 25. oktoobril 2011, paluvad WFD ja EUD poliitikakujundajatel võtta positiivseid meetmeid, et tagada kurtide laste täielik kakskeelsus ja seega täieõiguslikud ja võrdsed kodanikud.

Ålis toimunud rahvusvaheline konverents, mis tõi kokku kurtide kogukonna, akadeemiliste ringkondade ja haridussektori sidusrühmad, rõhutab neid nõudmisi. Dr Hauser Rochesteri Tehnoloogiainstituudist (USA) tutvustas uuringuid, mis näitasid, et ei ole tõendeid, et viipekeele õppimine segaks teise keele õppimist.

WFD ja EUD on mures, et viipekeelte tunnustamisel ei ole praktikas soovitud mõju. Soome valitsus on tunnustanud viipekeelt põhiseaduslikul tasandil, kuid nagu märkis Soome Kurtide Liidu arendusosakonna juhataja, "ei pruugi juriidiline kohustus tagada keeleliste õiguste realiseerimist praktikas".

WFD ja EUD kutsuvad seetõttu poliitikakujundajaid ning riiklikke ja piirkondlikke sidusrühmi üles mitte ainult õiguslikult tunnustama maailma rahvuslikke viipekeeli, vaid ka tagama, et kurtide laste haridus toimuks praktikas kakskeelses keskkonnas, mis hõlbustaks rahvusliku viipekeele ja kurtide kultuuri omandamist.

Pressiteate PDF-versioon on leitav siit.

Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust:
Maailma Kurtide Föderatsioon

Heidi Maria Helenius, WFD kontaktametnik +358 50 4388 370, www.wfdeaf.org.
Euroopa Kurtide Liit

Lars Knudsen, ELi kommunikatsiooni- ja meediaametnik, [email protected], www.eud.eu.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content