Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Raudteeveo seminar kasutajatele ja reisijatele

6. oktoobril 2021 osales ELD osalusseminaril nimega "Euroopa Komisjoni uuring ELi tulevase transpordisüsteemi sotsiaalse mõõtme kohta seoses kasutajate ja reisijatega".. Konverentsi korraldasid koos Euroopa Komisjon (DG MOVE - sotsiaalsete aspektide, reisijate õiguste ja võrdsete võimaluste üksus) ja Steer Group ning selle eesmärk oli kaardistada transpordisüsteemi digitaliseerimisega kaasnevad väljakutsed ja võimalused transpordisüsteemi taskukohasuse, usaldusväärsuse ja kättesaadavuse osas. Lisaks sellele püüti seminaril vaadata läbi ja pakkuda välja võimalikke lahendusi, mis seavad kasutajad tulevase transpordisüsteemi keskmesse, et selle eelised jõuaksid kõigi ühiskonnarühmadeni.

Konverentsi avas Elisabeth Kotthaus, Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi üksuse juht, kes rääkis säästva ja aruka liikuvuse strateegiast, mille komisjon võttis vastu 2020. aasta detsembris. Strateegia raames tõstis Kotthaus esile lipulaeva 9, mis keskendub õiglase ja õiglase liikuvuse tagamisele kõigi jaoks. Pandeemia majanduslik šokk näitas vajadust taskukohase, kättesaadava ja õiglase liikuvuse järele rongireisijate jaoks. Lõpetuseks tuletas Kotthaus osalejatele meelde komisjoni pühendumust võrdõiguslikkuse süvalaiendamisele kogu transpordiga seotud poliitikas, et tagada, et kedagi ei jäeta maha.

Töötoa esimesel istungil käsitleti soovituste eelnõusid, mis käsitlevad kaasava lähenemisviisi kehtestamist kõigi reisijate, sealhulgas puuetega inimeste piirkondlike ja riiklike vajaduste rahuldamiseks. Need soovitused põhinevad kolmel sambal: juhtimine, kaasamine ja andmed. Euroopa Komisjoni valitud konsultatsioonifirma Steer Group tutvustas soovitusi. Rühma arutelu käigus ütles Euroopa Liidu direktiivi poliitikaassistent Toju Popo, et ELi ja liikmesriikide tasandil tuleb luua seosed reisiteabe andmise kohta riiklikes viipekeeltes ning et see peaks olema püsiv, mitte ainult ajutine meede hädaolukorraks. Pandeemia on toonud esile kommunikatsioonitõkked, millega kurdid rongireisijad silmitsi seisavad.

Sellel osalusseminaril oli kasulik teada saada, kuidas komisjon püüab muuta liikuvuse õiglaseks kõigi reisijate, sealhulgas puuetega inimeste jaoks. Paljud osalejad olid pärit erasektorist ja kodanikuühiskonnast ning komisjon sai paremini aru, miks on vaja raudteetranspordis palju paremat juurdepääsetavust. Kasutajatele ja reisijatele mõeldud soovitused, mis esitatakse hiljem sel aastal, võivad viia püsivate muudatusten tegemiseni.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content