Ilma meieta ei ole meist midagi.

Ilma meieta ei ole meist midagi.

  • Kontakt

Maailma Kurtide Föderatsioon - viipekeeled on kõigi jaoks

23. kuupäevalrd septembris osales EUD veebiseminaril "Viipekeeled on kõigi jaoks". Ürituse korraldas Maailma Kurtide Föderatsioon (WFD) rahvusvahelise viipekeelepäeva tähistamise raames. Veebiseminari eesmärk oli tõsta teadlikkust ja kaasata ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni osalisriike puuetega inimeste õiguste konventsiooni (UNCRPD) ligipääsetavuse ja riiklike viipekeelte tunnustamise tähtsusest. 

Dr Joseph Murray, WFD president, märkis, et õigus allkirjastada on põhiline inimõigus. Dr. Murray tuletas kuulajatele meelde, et kõik inimesed peavad saama vabalt ja takistusteta suhelda ning et täielik ja sisuline juurdepääs viipekeelele tagab selle kurtidele. Lisaks märkis dr Murray, et kaks kolmandikku ÜRO konventsiooni ratifitseerinud osalisriikidest ei tunnusta õiguslikult oma riigi viipekeeli. 

Ürituse ajal selgitas inimõiguste ülemkomissari asetäitja Nada Al-Nashif, kuidas COVID-19 pandeemia on paljastanud kommunikatsioonitõkked, millega kurdid inimesed kogu maailmas silmitsi seisavad. Pr Nashif selgitas, et viipekeelsed kogukonnad on jäetud ilma elupäästvast teabest ja ennetusmeetmeid käsitlevast kommunikatsioonist ning tervishoiuteenuste kättesaadavusest. Pr Al-Nashif kinnitas ka, et viipekeelsete teenuste puudumine võib kurtide kogukonna liikmeid ohustada. Lisaks väitis pr Al-Nashif, et pandeemiast taastumise toetamiseks peavad viipekeele tõlketeenused, sealhulgas kaugtõlge, olema keskse tähtsusega. Lõpetuseks kutsus Al-Nashif üles kehtestama standardeid ja reguleerima viipekeele tõlketeenuste kvaliteeti nii era- kui ka avalikus sektoris. 

Hiljem märkis Maailma Kurtide Noorte Föderatsiooni (WFDY) president Shirley Liu, et kurtidel lastel puudub sageli juurdepääs viipekeelsele keskkonnale ning et nende hariduse jaoks on vajalik ja oluline, et nad saaksid kasutada oma riigi viipekeelt (-keeli).

Kokkuvõttes andis üritus võimaluse näha seost kurtide õiguste realiseerimise ja viipekeele tunnustamise vahel ning vajadust tagada kurtidele kvaliteetne viipekeeletõlge.

Kõiki ajavahemikus 2022-2026 ilmuvaid väljaandeid kaasrahastab ja toodab Euroopa Komisjoni programm "Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused" (CERV).

Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Komisjoni CERVi programmi seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Jagage seda artiklit...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Seotud artiklid

etEesti
Skip to content