https://vimeo.com/313033780

Interaktivní, vícejazyčná internetová stránka „Co dělá Evropa pro mě“, kterou připravila Výzkumná služba Evropského parlamentu, prezentuje stovky snadno srozumitelných textů s příklady pozitivních změn, které EU lidem přináší. Uživatelé mohou snadno najít konkrétní informace o tom, co Evropa dělá pro jejich region jako celek, pro jejich profesi nebo jejich koníčky a zájmy.


1 400 lokalit Evropy


Ke čtení, sdílení nebo opětovnému použití je k dispozici přibližně 1 800 jednostránkových textů - on-line stránek nebo PDF souborů. Webové stránky jsou rozděleny do dvou hlavních částí. První část nazvaná "V mém regionu" umožňuje uživatelům vybrat místo, kde žijí nebo pracují. Tato část, která ukazuje, jak je Evropa přítomna v našich městech a regionech, zahrnuje více než 1 400 lokalit z Evropské unie.


400 odkazů na aktivity EU pro občany


Druhá část s názvem "V mém životě", nabízí každému uživateli možnost vybrat si ze 400 stránek informace, které jsou pro něj důležité v osobním životě. Jaký má EU vliv například na rodinu, zdravotní péči, koníčky, cestování, bezpečnost, spotřebitelské preference či sociální práva? Jak EU podporuje lidi v jejich profesním životě v desítkách povolání - od včelařů, přes řidiče autobusů až po sládky? Co udělala EU pro lidi, kteří mají koníčky jako je sport, hudba nebo sledování televize? I pro tuto sekci je k dispozici řada podcastů ve stále více jazycích.


Co dál?


Třetí část webové stránky s delšími články o politikách EU popisuje některé úspěchy dosažené v tomto volebním období a výhled do budoucna, s důrazem na veřejné mínění a obavy a očekávání občanů týkající se činnosti EU.

back to top