https://vimeo.com/313008575

Esikandidaatide valimise süsteem, mida esimest korda kasutati 2014. aasta Euroopa valimistel, annab Euroopa kodanikele sõnaõiguse Euroopa Komisjoni presidendi kandidaatide valiku osas.

Euroopa Parlament valib komisjoni presidendiks esikandidaadi, kelle esitavad ametlikult sellele kohale riigi- ja valitsusjuhid, kes võtavad ettepanekut tehes arvesse Euroopa Parlamendi valimiste tulemust.

Nii toimiti esimest korda 2014. aastal, kui komisjoni presidendiks nimetati Euroopa Rahvapartei esikandidaat Jean-Claude Juncker. 2014. aasta valimiste eel nimetasid viis Euroopa tasandi parteid oma esikandidaadi.

Parlament on valmis lükkama tagasi Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadi, keda ei ole nimetatud esikandidaadiks.

Veebruaris hääletatud resolutsioonis hoiatas parlament, et on valmis lükkama tagasi iga Euroopa Komisjoni presidendikandidaadi, keda ei ole nimetatud 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimiste eel esikandidaadiks.

Ametis olevad ELi volinikud võivad Euroopa Parlamendi valimistel esikandidaatidena kandideerida eelnevalt tasustamata puhkust võtmata, kuid ei tohi kasutada komisjoni töötajaid ega vahendeid valimiskampaaniatega seotud tegevuseks.

Läbipaistvam ja demokraatlikum protsess

Euroopa Komisjon on samuti soovitanud, et „esikandidaatide süsteemi tuleb 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimisi silmas pidades jätkata ja parandada“. 2018. aasta lõpuks peaksid riikide ja Euroopa tasandi erakonnad kuulutama välja „komisjoni presidendi kandidaadi, keda nad toetavad, ja soovitatavalt 2019. aasta alguseks kandidaadi programmi“, märgib komisjon.

Euroopa tasandi erakonnad nimetavad oma esikandidaadid

Esikandidaadid nimetatakse  2018. aasta sügisel ja talvel. Esikandidaadid tutvustavad oma poliitilisi vaateid Euroopa tuleviku kohta ühel või kahel reaalajas ülekantaval debatil, mis korraldatakse kampaania käigus 2019. aastal.

Euroopa tasandi erakond on erakond, mis tegutseb Euroopa tasandil ja koosneb liikmesriikides asutatud riikide parteidest. Euroopa tasandi erakondade ja sihtasutuste uued rahastamiseeskirjad kiideti heaks 2018. aasta aprillis.

 

http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/elections-press-kit/5/esikandidaadid

back to top