https://vimeo.com/313033780

Interaktiivne ja mitmekeelne veebileht „Mida Euroopa minu heaks teeb“, mille on koostanud Euroopa Parlamendi uuringuteenistus, sisaldab sadu kergesti loetavaid üheleheküljelisi teabelehti ELi positiivse mõju kohta inimeste igapäevaelus. Kasutajad võivad kiiresti leida konkreetseid näiteid selle kohta, mida EL on teinud nende regiooni, elukutse ning eelistatud vabaaja tegevuse jaoks.

Teave 1400 asukoha kohta üle terve ELi

Lugemiseks, jagamiseks ja kasutamisel on saadaval nii veebilehel kui ka pdf-formaadis ligikaudu 1800 üheleheküljelist teabelehte, mis on jaotatud kahte kategooriasse. Veebilehe alajaotuses „Minu piirkonnas“ võib kasutaja valida koha, kus tema ning ta lähedased elavad ja töötavad. Mil määral on Euroopa oluline nende linnas või regioonis? Selles kategoorias võib leida infot üle 1400 asukoha kohta üle terve ELi.

400 üheleheküljelise teabedokumenti ülevaatega ELi mõjust

Veebilehekülje teises alajaotuses „Minu elus“ on kasutajatel võimalus valida 400 üheleheküljelise teabedokumendi seast need teemad, mis on nende jaoks isiklikult olulised. Näiteks kuidas mõjutab EL perekondi, tervishoidu, reisimist, julgeolekut, tarbijate valikuid ja sotsiaalseid õiguseid?

Kuidas toetab EL töötajaid erinevatel elukutsetel - alates mesinikest kuni bussijuhtide ja pruulijateni? Kuidas on EL mõjutanud neid inimesi, kes naudivad vabaaja tegevustena näiteks spordi tegemist, muusika kuulamist või televiisori vaatamist? Selle osas on erinevates keeltes saadaval ka mitmed raadiosaated.

Teabelehed annavad hea hetkeülevaate ELi tegemistest oma kodanike heaks tuues huvitavaid näiteid ning andes võimaluse leida lisateavet, selle asemel, et tuua välja nimekiri kõigest, mida EL kunagi teinud on.

Mis edasi?

Lisaks teabelehtedele on veebilehekülje kolmandas alajaotuses („Fookuses“), koondatud pikemad ülevaated ELi poliitikameetmetest. Need võtavad kokku mõned Euroopa Parlamendi selle koosseisu saavutused ning väljavaated tulevikuks. Erilist tähelepanu pööratakse avalikule arvamusele ja kodanike muredele ning ootustele ELi suhtes.

back to top