https://vimeo.com/313033780

Nova, inovativna internetska stranica prikazuje pozitivan utjecaj EU-a na građane i lokalne zajednice.

What Europe does for me   
WhatEDFM_HR.png

Interaktivna, višejezična internetska stranica "Što Europa čini za mene" sastavljena od strane Službe za istraživanja Europskog parlamenta, sadrži stotine lako čitljivih jednostranih bilješki koje daju primjere pozitivne promjene koje EU čini u životima građana. Korisnici platforme lako mogu pronaći određene informacije o tome što Europa čini za njihovu regiju, područje rada ili vrijeme za opuštanje.Obuhvaćeno je 1.400 područjaNa raspolaganju za čitanje je otprilike 1800 jednostranih bilješki koje se mogu dijeliti ili ponovno koristiti kao internetske stranice ili PDF-dokumenti. Sadržaj stranice organiziran je u dvije glavne kategorije. Prvi odjeljak, "U mojoj regiji", omogućuje korisnicima da odaberu mjesto u kojem žive i rade oni i njihova obitelj. Kako je Europa prisutna u našim gradovima, mjestima i regijama? Ovaj dio internetske stranice obuhvaća više od 1400 lokaliteta u svakom dijelu Europske unije.400 sažetaka mjera EU-a za građaneDrugi odjeljak platforme, “U mom životu”, omogućuje svakom korisniku da odabere od preko 400 dostupnih tematskih sažetaka koje su njemu ili njoj osobito važne. Na primjer: kako EU utječe na obitelji, zdravstvenu zaštitu, hobije, putovanja, sigurnost, izbor potrošača i socijalna prava? Kako EU pomaže ljudima u njihovom profesionalnom životu s desecima radnih mjesta - od pčelara i vozača autobusa do radnika u pivovari? Što je EU učinio za ljude koji uživaju u zabavnim aktivnostima poput sporta, glazbe ili gledanja televizije? Niz podcasta na brojnim jezicima EU-a dostupan je i u ovoj rubrici.Što je sljedeće?Treći dio platforme, koji sadrži više izvještaja o EU politikama, iznosi neka od postignuća aktualnog saziva Europskog parlamenta i perspektive budućnosti, s posebnim naglaskom na javno mnijenje i zabrinutost te očekivanja građana o djelovanju EU-a.

back to top