https://vimeo.com/313008575

De "Spitzenkandidatenprocedure", voor het eerst gevolgd bij de verkiezingen van 2014, geeft de Europese burgers inspraak bij de verkiezing van de voorzitter van de Europese Commissie.

leadcandidates_NL.jpg   
leadcandidates_NL.jpg

Rekening houdend met de uitslag van de verkiezingen, dragen de Europese staatshoofden en regeringsleiders een kandidaat voor die door het Parlement tot voorzitter van de Commissie wordt verkozen. Op voorhand zullen alle grote politieke partijen een kandidaat naar voren schuiven als hun “Europese lijsttrekker”, die geldt als hun kandidaat bij de Europese verkiezingen.

Dit was voor het eerst het geval in 2014. Toen werd de Europese lijsttrekker van de Europese Volkspartij (christendemocraten), Jean-Claude Juncker, benoemd tot voorzitter van de Commissie. In de aanloop naar de verkiezingen van 2014 hadden vijf Europese politieke partijen hun Europese lijstrekker aangewezen.

Het Europees Parlement zal elke kandidaat-Commissievoorzitter verwerpen die niet als lijsttrekker is aangewezen

In februari 2018 waarschuwde het EP in een resolutie dat het elke kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie die niet in de aanloop naar de Europese verkiezingen van 2019 als Europese lijsttrekker is aangewezen, zal verwerpen. De huidige Europese commissarissen mogen in de aanloop naar de Europese verkiezingen als lijsttrekker opkomen zonder eerst onbetaald verlof op te nemen. Zij mogen echter geen middelen van de Commissie gebruiken voor activiteiten die verband houden met de verkiezingscampagne.

Een democratischer en transparanter proces

Ook de Europese Commissie heeft aanbevolen om de lijsttrekkersprocedure te behouden en te verbeteren met het oog op de Europese verkiezingen van 2019. Uiterlijk eind 2018 moeten nationale en Europese partijen "hun kandidaat voor het ambt van voorzitter van de Commissie […] bekendmaken, en idealiter uiterlijk begin 2019 ook diens eigen programma", stelt de Commissie.

Europese partijen zullen lijsttrekkers aanwijzen

Tijdens partijcongressen van de Europese politieke partijen in het najaar en de winter van 2018 zullen naar verwachting de lijsttrekkers worden aangewezen. In 2019 zullen zij met elkaar in debat gaan over hun politieke opvattingen over de toekomst van Europa tijdens livedebatten in de campagne.

Ter info: Een Europese politieke partij is een politieke partij die op Europees niveau actief is en bestaat uit nationale partijen die in de lidstaten zijn gevestigd. In april 2018 zijn nieuwe regels voor de financiering van Europese politieke partijen en stichtingen goedgekeurd.

Europese Volkspartij (EVP)

partijcongres: 7-8 november in Helsinki (Finland)

De Europese Volkspartij heeft Manfred Weber (CDU, Duitsland) op 8 november 2018 tijdens het partijcongres in Helsinki verkozen tot kandidaat voor de Europese verkiezingen.

Weber, 46 jaar oud, begon zijn politieke carrière in het deelstaatparlement van Beieren in 2002 en werd in 2004 verkozen tot lid van het Europees Parlement. Sinds 2014 is hij voorzitter van de EVP-fractie.

Hij behaalde zijn diploma van natuurkundig ingenieur aan de Universiteit van München.

@ManfredWeber

Partij van Europese Socialisten (PES)

partijcongres: 7-8 december in Lissabon (Portugal)

Frans Timmermans, 57 jaar oud, zal als enige kandidaat voor de Partij van Europese Socialisten formeel worden voorgedragen door het ledencongres in Lissabon op 7 en 8 december 2018.

Timmermans (PvdA, Nederland) is momenteel eerste vice-voorzitter van de Europese Commissie. In 1998 werd hij voor het eerst verkozen tot lid van de tweede kamer van het Nederlandse parlement. Van 2007 tot 2010 was hij staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en van 2012 tot 2014 minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet van Mark Rutte. De heer Timmermans is afgestudeerd in de Franse taal- en letterkunde aan de Radboud Universiteit.

@timmermansEU

Europese Conservatieven en Hervormers (ECH)

Jan Zahardil (Democratische Burgerpartij, Tsjechië) werd op 14 november aangewezen als kandidaat voor zijn partij. Zahardil, 55 jaar oud, is sinds 2004 lid van het Europees Parlement en van de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers. Hij is ook voorzitter van de Alliantie van Conservatieven en Hervormers in Europa (ACHE). Voor zijn carrière als lid van het Europees Parlement was hij lid van de Tsjechische Kamer van Afgevaardigden. De heer Zahradil is onderzoeker van opleiding en heeft een ingenieursdiploma van de Universiteit van Praag.

@ZahradilJan

Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE)

partijcongres: 8-10 november in Madrid (Spanje)

Tijdens het congres in Madrid heeft de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE) aangekondigd dat zij van plan zijn om niet één kandidaat maar wel een team van liberale leiders aan te duiden om campagne te voeren bij de Europese verkiezingen. De voorzitter van de ALDE-fractie kreeg de opdracht een team van maximaal 9 personen voor te stellen, dat begin 2019 op een verkiezingsconferentie in Berlijn zal worden goedgekeurd. 

Europese Groene Partij (EGP)

partijcongres: 23-25 november in Berlijn (Duitsland)

De twee kandidaten van de Europese Groene Partij (EGP) zullen naar verwachting worden aangekondigd op het partijcongres van 23-25 november 2018, wanneer de partij in Berlijn bijeenkomt. Om een officiële kandidaat te worden, was de steun van ten minste zes partijen nodig, waaronder die van de eigen partij. Drie kandidaten uit Duitsland, Nederland en België zullen campagne voeren om de steun van de partijleden te krijgen. De uitslag van de stemming zal op het einde van het congres worden bekendgemaakt.  

Updates over andere politieke partijen volgen.

back to top