https://vimeo.com/313010440

Petycja zainicjowana przez European Disability Forum

Tekst petycji

Miliony Europejczyków z niepełnosprawnościami jest pozbawionych prawa do głosowania i uczestniczenia w wyborach. Chcemy, aby mieli/uzyskali oni do tego prawo do maja 2019 roku. Wzywamy rządy i komisje wyborcze Państw Członkowskich UE do zapewnienia, że 80 milionów Europejczyków będzie mogło głosować!

Dlaczego jest to ważne?

W maju wyborcy z Europy będą mogli wybrać kolejny Parlament Europejski.

Wszyscy? Nie. Osoby niepełnosprawne nadal pozostają w tyle.

Thibault nie może głosować, ponieważ uważa się go za niezdolnego do zrozumienia polityki.

Mindaugas nie będzie mógł wejść do [budynku] obwodowej komisji wyborczej, ponieważ[budynek] nie jest dostępny dla osób na wózkach inwalidzkich.

Olga nie będzie mogła użyć swojego głosu [wyborczego], ponieważ informacje i proces [głosowania] są zbyt skomplikowane dla niej.

Loredana nie może odczytać [listy] kandydatów na elektronicznej maszynie do głosowania, więc nigdy się nie dowie, czy zagłosowała na swojego kandydata.

Miliony Europejczyków nie będzie mogło głosować w maju przyszłego roku z powodu niedostępności wyborów.

Tak nie może być. Każdy powinien się wypowiedzieć. Istnieją proste rozwiązania, aby to sprostować. Użyj ich.

Rozwiązania do natychmiastowej realizacji:

Kluczowe zagadnienia dotyczące osób niepełnosprawnych (Manifest Wyborczy): http://www.edf-feph.org/edf-manifesto-european-elections-2019 (dostępny w języku angielskim)

Wytyczne dotyczące uczynienia kampanii wyborczych dostępnymi: http://www.edf-feph.org/how-make-your-political-campaign-accessible (dostępny w języku angielskim)

https://you.wemove.eu/campaigns/european-elections-for-all

 

back to top