https://vimeo.com/313008575

Proces wyboru tzw. głównych kandydatów, zastosowany po raz pierwszy podczas wyborów europejskich w 2014, daje obywatelom UE wpływ na wybór przewodniczącego Komisji.

leadcandidates_PL.jpg   
Główni kandydaci i wybór Komisji Europejskiej

Na podstawie wyników wyborów europejskich jedna z osób będących głównymi kandydatami zostanie wybrana przez Parlament Europejski na przewodniczącego Komisji – po formalnym zgłoszeniu jej kandydatury przez szefów państw i rządów, którzy uwzględniają wyniki wyborów europejskich.

Po raz pierwszy system ten zastosowano w 2014 r., kiedy to główny kandydat Europejskiej Partii Ludowej Jean-Claude Juncker został mianowany przewodniczącym Komisji. Przed wyborami w 2014 r. pięć europejskich partii politycznych wyznaczyło własnych głównych kandydatów.


Partie europejskie mianują głównych kandydatów w wyborach europejskich 2019

Europejskie partie polityczne mają, podczas, Kongresów jesienią i zimą 2018, wybrać swoich głównych kandydatów. Zaprezentują oni i omówią swoje programy polityczne na rzecz przyszłości Europy w debatach transmitowanych na żywo, które odbędą się podczas kampanii wyborczej w 2019 roku.

Partia polityczna na poziomie europejskim to partia polityczna funkcjonująca na szczeblu Unii Europejskiej, w której skład wchodzą partie krajowe, posiadające wybranych posłów, istniejące w, co najmniej, jednej czwartej państw członkowskich. Nowe zasady finansowania europejskich partii politycznych zatwierdzono w kwietniu 2018 r.

Europejska Partia Ludowa (EPP)

Kongres 7-8 listopada, w Helsinkach (Finlandia)

Europejska Partia Ludowa (PPE) wybrała Manfreda Webera (CDU, Niemcy) na swojego "głównego kandydata" podczas Kongresu w Helsinkach, który odbył się 8 listopada 2018 roku. Manfred Weber, 46, rozpocząl karierę polityczną w parlamencie regionalnym, w 2002 roku i zostal wybrany do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku, od 2014 roku jest przewodniczącym EPP.
@ManfredWeber


Kongres Partii Europejskich Socjalistów (PES)

7-8 grudnia, w Lizbonie (Portugalia)

Jako jedyny „główny kandydat” Partii Europejskich Socjalistów (PES) Frans Timmermans, 57 zostanie formalnie nominowany podczas kongresu  w Lizbonie w dniach 7-8 grudnia 2018 r. Timmermans (PvdA, Holandia) pełni obecnie funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej. Po raz pierwszy został wybrany do drugiej izby parlamentu holenderskiego w 1998 r. W latach 2007-2010 był sekretarzem stanu ds. zagranicznych, a w latach 2012-2014 ministrem spraw zagranicznych w gabinecie Marka Rutte. Frans Timmermans posiada dyplom z języka francuskiego i literatury Uniwersytetu Radboud.
@timmermansEU

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (ECR)

Jan Zahardil (Obywatelska Partia Demokratyczna, Czechy) został wybrany na głównego kandydata swojej partii 14 listopada. 55-letni Zahardil jest członkiem Parlamentu Europejskiego i Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR). Pełni również funkcję przewodniczącego Conservatives and Reformists Alliance of Europe (ACRE). Przed rozpoczęciem kariery posła do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. był członkiem Izby Deputowanych Republiki Czeskiej. Jan Zahradil jest naukowcem, posiadającym dyplom inżyniera na Uniwersytecie Praskim. @zahradilJan


Kongres Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE)

8-10 listopada, w Madrycie (Hiszpania)

Podczas kongresu w Madrycie partia Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE) ogłosiła plany wyznaczenia zespołu liberalnych przywódców, zamiast jednego kandydata do udziału w wyborach europejskich. Przewodniczącemu partii ALDE powierzono zadanie zaproponowania zespołu liczącego do 9 osób, który zostanie zatwierdzony na kongresie wyborczym w Berlinie na początku 2019 roku. 

Kongres Partii Zielonych

Ska Keller, 37 oraz Bas Eickhout, 42 zostali nominowani na głównych kandydatów podczas kongresu partii 23-25 listopada w Berlinie (Niemcy)

Ska Keller (Bündnis 90/Die Grünen, Niemcy) studiowała islamistykę, turkmologię i judaizm
na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie i na uniwersytecie Sabanci  w Stambule. Wybrana do Parlament Europejski po raz pierwszy w 2009 r., w 2014 r. po raz pierwszy wystąpiła w roli głównej kandydatki w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Keller jest współprzewodniczącą grupy Zielonych w Parlamencie. @SkaKeller

Bas Eickhout (GroenLinks, Holandia) studiował chemię i nauki o środowisku na Uniwersytecie Radboud w Nijmegen. Później został pracownikiem naukowym w holenderskiej Agencji Oceny Oddziaływania na Środowisko. Jest posłem do Parlamentu Europejskiego od
2009. @BasEickhout

Informacje na temat działań pozostałych partii politycznych zostaną dodane

Rosnące poparcie dla UE oraz procesu wyboru "głównych kandadatów

Ostatnie badania (listopad 2018 r.) pokazują, że 67% respondentów twierdzi, że proces ten
stanowi znaczący postęp na drodze do demokracji w UE (61% w kwietniu 2018 r.) oraz sprawia, że
proces wyboru przewodniczącego Komisji Europejskiej jest bardziej przejrzysty (63%).

Parlament jest gotowy odrzucić osobę kandydującą na stanowisko przewodniczącego Komisji, która nie została mianowana głównym kandydatem.

rezolucji przegłosowanej w lutym 2018 roku, Parlament ostrzegł, że jest gotowy odrzucić osobę kandydującą na stanowisko przewodniczącego Komisji UE, która nie uzyska nominacji jako główny kandydat przed wyborami europejskimi w 2019 r. Sprawujący urząd komisarze UE mogą startować w wyborach jako główni kandydaci przed wyborami europejskimi bez konieczności przejścia na urlop bezpłatny, ale nie mogą wykorzystywać zasobów kadrowych lub materialnych Komisji do działalności związanej z kampanią wyborczą.

Bardziej przejrzysty i demokratyczny proces

Komisja Europejska zaleciła również, aby system głównych kandydatów nadal obowiązywał i został usprawniony przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Do końca 2018 r. krajowe i europejskie partie polityczne powinny „zgłosić swojego kandydata na przewodniczącego Komisji, a na początku 2019 r. ogłosić jego program”, stwierdza Komisja Europejska

back to top