https://vimeo.com/313033780

 Čo robí Európa pre mňa?   
Čo robí Európa pre mňa?

Interaktívna viacjazyčná webová stránka s názvom „Čo robí Európa pre mňa,‟ ktorú zostavila Výskumná služba Európskeho parlamentu, známa tiež ako Think tank EP, prináša stovky samostatných ucelených správ obsahujúcich príklady pozitívnych prínosov Únie do života občanov. Čitatelia sa môžu ľahko dopátrať k špecifickým informáciám o aktivitách EÚ v ich regióne, v ich profesijnej oblasti či pri ich voľnočasových aktivitách.

Informácie o 1.400 lokalitách

Webový portál obsahuje približne 1.800 samostatných stránok, ktoré je možné zdieľať, využiť v online prostredí alebo stiahnuť vo formáte pdf. Jednotlivé stránky sú zoradené do troch sekcií. Prvá z nich, s názvom „V mojom regióne,‟ umožňuje návštevníkom vyhľadávať prínosy EÚ podľa obcí, miest či regiónov. Správy v tejto sekcii pokrývajú približne 1.400 lokalít z každého kúta Únie.

400 odkazov o aktivitách EÚ zameraných na občanov

Druhá sekcia webovej stránky pod názvom „V mojom živote‟ ponúka návštevníkom približne štyristo odkazov týkajúcich sa aktivít EÚ v rôznych oblastiach života. Informuje napríklad o vplyve Únie na rodinný život, zdravotnú starostlivosť, voľnočasové aktivity, cestovanie, bezpečnosť, spotrebiteľov či sociálne práva. Referuje aj o podpore EÚ pre rôzne profesijné skupiny, či už ide o včelárov, vodičov autobusov alebo pivovarníkov. Poskytuje tiež prehľad o činnostiach EÚ v oblasti voľnočasových aktivít, či už ide o šport, hudbu alebo sledovanie televízie.

Táto sekcia zároveň prináša podcasty vo viacerých jazykoch, ktorých počet postupne narastá.

Čo ďalej

Tretia sekcia webovej stránky prináša obsiahlejšie dokumenty týkajúce sa jednotlivých politík EÚ, poskytuje prehľad vybraných zmien, ktoré sa podarilo dosiahnuť v priebehu aktuálneho funkčného obdobia EP, a ponúka výhľad do budúcnosti s osobitným zameraním sa na výskumy verejnej mienky, ako aj na očakávania občanov v súvislosti s činnosťou EÚ v budúcnosti.


Čo robí Európa pre mňa: Webová stránka

 

back to top