https://vimeo.com/313033780

What Europe does for me   
Uudet "Näin EU toimii hyväkseni"-nettisivut

“Näin EU toimii hyväkseni” on monikielinen ja interaktiivinen sivusto, jonka on laatinut Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu yhdessä parlamentin viestintä- ja käännöspalveluiden kanssa. Se sisältää satoja helppolukuisia yhden sivun mittaisia artikkeleja, joissa tuodaan esille esimerkkejä EU:n positiivisia vaikutuksia kansalaisten elämään. Nettisivun käyttäjät voivat helposti etsiä tietoa siitä, mitä EU tekee heidän alueellaan, ammattialallaan taikka harrastusten osalta.

Tietoa yhteensä 1400 eri alueelta Euroopan unionissa

Nettisivuilla on yli 1800 yhden sivun mittaista artikkelia. Ne on järjestetty kahteen osioon. Ensimmäisen osion nimi on ”Alueellani”. Tässä osiossa käyttäjät voivat etsiä tietoa alueellisesti. Osiossa löytyy tietoa yhteensä 1400 eri alueelta Euroopan unionissa.

400 artikkelia EU:n toimista kansalaisten hyväksi

Toisen osion nimi on ”Elämässäni”. Tässä osiossa käyttäjät voivat etsiä tietoa 400 artikkelin joukosta asioista, jotka he kokevat tärkeiksi. Artikkelit koskevat esimerkiksi seuraavia aiheita: perhe, terveydenhuolto, harrastukset, matkustaminen, turvallisuus, kuluttajansuoja ja sosiaaliset oikeudet.

Mitä seuraavaksi?

Sivuston kolmannessa osiossa, jonka nimi on ”Fokuksessa”, on pidempiä selvityksiä EU:n toiminnasta. Näissä kerrotaan esimerkiksi EU:n tulevaisuuden näkymistä ja siitä, mitä EU on saavuttanut tämän vaalikauden aikana. Painopiste artikkeleissa on kansalaisten mielipiteissä, huolissa sekä EU:hun kohdistuvissa odotuksissa.

 

back to top