https://vimeo.com/313008575

Det förfarande med toppkandidater ("Spitzenkandidaten") som togs i bruk för första gången inför EU-valet 2014 ger EU-medborgarna möjlighet att säga sin mening om kandidaterna till befattningen som EU-kommissionens ordförande.

leadcandidates_SV.jpg   
Toppkandidater och valet av Europeiska kommissionen

På grundval av resultatet i EU-valet kommer en av toppkandidaterna att väljas av Europaparlamentet till EU-kommissionens ordförande, efter att denne formellt föreslagits av stats- och regeringscheferna.

Detta skedde för första gången år 2014, då Europeiska folkpartiets toppkandidat Jean-Claude Juncker utsågs till kommissionens ordförande. Inför 2014 års EU-val hade fem europeiska politiska partier presenterat sina toppkandidater.

Toppkandidater inför EU-valet 2019

De europeiska politiska partierna har vid partikongresserna under hösten och vintern 2018 utsett sina toppkandidater. Dessa kandidater kommer att presentera och debattera sina politiska program för Europas framtid i en eller två live-debatter som anordnas under valkampanjen 2019.

Ett europeiskt politiskt parti är ett politiskt parti med verksamhet på europeisk nivå och som består av nationella partier som tillsammans är etablerade i minst en fjärdedel av EU-länderna. Nya finansieringsregler för europeiska politiska partier och stiftelser godkändes i april 2018.

Europeiska folkpartiet (EPP)

Europeiska folkpartiet (EPP) utsåg den 46-årige tysken Manfred Weber (CSU) till sin toppkandidat i samband med partikongressen i Helsingfors den 8 november 2018. Han började sin politiska karriär i det bayerska delstatsparlamentet 2002 och valdes till Europaparlamentariker 2004. Sedan 2014 är Manfred Weber också ledare för EPP-gruppen i Europaparlamentet. Hans akademiska bakgrund omfattar bland annat en examen i teknisk fysik från Münchens universitet.

Twitter: @ManfredWeber

Europeiska socialdemokraterna (PES)

I samband med Europeiska socialdemokraternas (PES) Lissabon-kongress den 7-8 december 2018 presenterades den 57-årige nederländaren Frans Timmermans formellt som partiets ende toppkandidat. Han innehar för närvarande posten som EU-kommissionens förste vice ordförande.

Frans Timmermans valdes till ledamot av det nederländska parlamentet för första gången 1998 och tjänstgjorde som landets utrikesminister mellan 2012 och 2014. Han har en examen i litteratur och franska från Radbouduniversitetet i Nijmegen. 

Twitter: @timmermansEU

Alliansen konservativa och reformister i Europa (ECR)

Jan Zahradil (Demokratiska medborgarpartiet) utsågs till partiets toppkandidat den 14 november. Den 55-årige tjecken är i dag Europaparlamentariker och tillhör gruppen Alliansen konservativa och reformister i Europa (ECR).

Innan han valdes till Europaparlamentariker 2004 var Jan Zahradil parlamentsledamot i hemlandet. Han har en bakgrund inom forskningsvärlden och en ingenjörsexamen från Prags universitet.

Twitter: @zahradilJan

Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE)

Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE) meddelade vid kongressen i Madrid den 8-10 november att partiet tänker utse en grupp liberala ledare att kampanja inför EU-valet, i stället för att nominera en enda toppkandidat. ALDE-partiets ordförande väntas föreslå ett team på upp till nio personer, som formellt ska godkännas i samband med en valkongress i Berlin i början av nästa år.

Europeiska gröna partiet

Ska Keller, 37, och Bas Eickhout, 42, utsågs till Europeiska gröna partiets toppkandidater i samband med partikongressen i Berlin den 23-25 november.

Ska Keller (Allians 90/De gröna, Tyskland) har studerat islamologi, turkologi och judaistik vid Freie Universität Berlin och Sabanci University i Istanbul. Hon valdes till Europaparlamentariker för första gången 2009 och var också Europeiska gröna partiets toppkandidat 2014. Ska Keller är för närvarande medordförande för Verts/ALE-gruppen i Europaparlamentet. 

Twitter: @SkaKeller

Bas Eickhout (GroenLinks, Nederländerna) har studerat kemi och miljövetenskap vid Radbouduniversitetet i Nijmegen och tidigare varit verksam som forskare vid Nederländernas miljöplaneringsbyrå. Han har varit Europaparlamentariker sedan 2009.

Twitter: @BasEickhout

Fler uppdateringar kommer.

Stödet för EU och toppkandidaterna ökar

Färska undersökningar (november 2018) visar att 67 procent av de tillfrågade EU-medborgarna anser att förfarandet med toppkandidater stärker EU-demokratin (jämfört med 61 procent i april) och gör processen att välja EU-kommissionens ordförande mer transparent (63 procent).

Parlamentet är berett att avvisa varje kandidat till befattningen som kommissionens ordförande som inte har utsetts till toppkandidat

I en resolution som parlamentet antog i februari 2018 varnade det för att det är berett att avvisa alla kandidater till befattningen som kommissionens ordförande som inte utsetts till toppkandidater inför 2019 års EU-val.

Kammaren tillade även att tjänstgörande EU-kommissionärer får ställa upp som toppkandidater i EU-valet utan att först ha tagit ut obetald tjänstledighet, men att de inte får använda kommissionens personal eller materiella resurser för verksamhet kopplad till valkampanjer.

En mer öppen och demokratisk process

EU-kommissionen har också rekommenderat att förfarandet med toppkandidater ”bör behållas och förbättras i samband med 2019 års val till Europaparlamentet”. Innan slutet på 2018 bör de nationella och europeiska partierna meddela ”vilken kandidat de stödjer till befattningen som kommissionens ordförande samt, helst inte senare än i början av 2019, informera om kandidatens eget program”, se kommissionens rekommendation.

back to top