https://vimeo.com/313136818

Frivilliga arbetar just nu med att bygga en alleuropeisk gräsrotskampanj för att involvera fler människor i EU-valet och uppmuntra så många som möjligt att rösta.

   
 

Europaparlamentet lanserade nyligen plattformen ”Den här gången röstar jag.eu” på 24 språk. Den syftar till att stötta tiotusentals frivilliga i alla EU-länder, som har registrerat sig och är engagerade för att övertala människor att rösta i EU-valet den 23-26 maj 2019.

Den här gången röstar jag.eu är en oberoende plattform, som är tänkt att främja den demokratiska medvetenheten i EU: ”den här gången räcker det inte att bara hoppas på en bättre framtid. Nu måste vi alla ta ansvar för att det blir så också”.

En kampanj ledd av folket

Frivilliga från hela EU förklarar varför de röstar i EU-valet 
   
 
00:43 
Varför vi röstar den här gången

Europaparlamentet drog igång projektet i juni, inte bara genom att uppmuntra människor att rösta, utan också genom att få folk att sprida budskapet till sina familjer, vänner, grannar och lokalsamhällen.

#thistimeimvoting

De frivilliga använder sociala medier och organiserar evenemang för att främja sin kampanj för europeisk demokrati. De ser till att människor träffas, diskuterar frågor som de tycker är viktiga och debatterar hur resultatet i EU-valet kommer att forma Europas framtid.

Evenemang nära dig

   
 

Träffa de mest aktiva frivilligarbetarna nära dig. Alla kommande evenemang finns listade på en karta som tillhandahålls och uppdateras av denhargangenrostarjag.eu.

Viktor ALMQVIST
Pressekreterare, presstjänsten i Bryssel

 

(+32) 2 28 31834 (Bryssel)

 

(+33) 3 881 72420 (Strasbourg)

 

(+32) 470 88 29 42

 

viktor.almqvist@europarl.europa.eu

Tiia MUSTONEN
Pressekreterare, Europaparlamentets kontor i Stockholm

 

(+46) 8 562 444 61 (Stockholm)

 

(+33) 3 881 74728 (Strasbourg)

 

(+46) 70 998 96 27

 

tiia.mustonen@europarl.europa.eu

 

back to top