Ei mitään meistä ilman meitä.

Ei mitään meistä ilman meitä.

  • Ota yhteyttä

CRPD:n sopimusvaltioiden konferenssin 15. istunto

COSP

CRPD:n sopimusvaltioiden konferenssin (COSP15) 15. istunto pidettiin YK:n päämajassa New Yorkissa 14.-16. kesäkuuta 2022, ja sen aikana valittiin yhdeksän jäsentä vammaisten henkilöiden oikeuksia käsittelevään komiteaan.

COSP15:n yleisenä teemana oli rakentaa vammaisia osallistavia ja osallistavia yhteiskuntia COVIDin yhteydessä ja sen ulkopuolella. COSP15:ssä keskityttiin myös keskustelemaan innovaatiosta ja teknologiasta, joilla edistetään vammaisten oikeuksia, vammaisten taloudellista voimaannuttamista ja yrittäjyyttä sekä vammaisten osallistumista ilmastotoimiin, katastrofiriskin vähentämiseen ja luonnonkatastrofien sietokykyyn.

Konferenssin aikana CRPD:n sopimusvaltioiden ja kansalaisjärjestöjen edustajille annettiin muutama minuutti aikaa esittää oman järjestönsä tai maansa puolesta lausunto CRPD:n mukaisista painopisteistä sekä toteuttamistaan politiikoista ja toimenpiteistä.

Yleiskeskustelun aikana EUD:n puheenjohtaja Sofia Isari antoi julkilausuman kaikkien vammaisten henkilöiden taloudellisesta voimaannuttamisesta ja korosti, että se on olennaisen tärkeää kestävän ja osallistavan elpymisen varmistamiseksi. Isari korosti, että vammaisten henkilöiden työelämään osallistumisen lisääminen on paras tapa varmistaa taloudellinen itsenäisyys ja sosiaalinen osallisuus. Vammaisten ja vammaisten henkilöiden väliset työllisyyserot ovat Euroopassa kuitenkin edelleen suuret: vammaisten henkilöiden työllisyysaste on alhaisempi, he kärsivät suhteettomasti työttömyydestä ja poistuvat työmarkkinoilta aikaisemmin. EUD:n puheenjohtaja korosti, että CRPD:n sopimusvaltioiden on varmistettava, että tämä kuilu kurotaan umpeen, ja vahvistettava työvoimapalvelujen valmiuksia, edistettävä myönteisten toimien avulla työllistymismahdollisuuksia, ponnisteltava stereotypioiden torjumiseksi, varmistettava kohtuulliset mukautukset työnhaussa ja työnhaun yhteydessä sekä täytettävä tarkoituksenmukaisesti CRPD-yleissopimuksen mukaiset velvoitteensa. Yhdenvertainen pääsy avoimille työmarkkinoille ei ainoastaan voimaannuta vammaisia henkilöitä ja vapauta heidän potentiaaliaan ja kykyjään, vaan se hyödyttää myös taloutta ja koko yhteiskunnan yhteenkuuluvuutta.

Pyöreän pöydän keskustelu 1 - Vammaisuutta edistävä innovaatio ja teknologia oikeudet

Ensimmäisen pyöreän pöydän keskustelun, joka käsitteli vammaisten oikeuksia edistävää innovointia ja teknologiaa, puheenjohtajina toimivat Irakin pysyvän edustajan sijainen, konferenssin varapuheenjohtaja Sarhad Fatah ja kansalaisyhteiskunnan edustaja Moses Serwadda. Useat puhujat eri sopimusvaltioista pitivät esityksiä, joita seurasi vuorovaikutteinen keskustelu. Puhujien joukossa oli ensinnäkin Diana Paola Palma Pardo Kolumbiasta, joka mainitsi palkitun viestintäpalvelun, jonka he ovat kehittäneet erityisesti kuuroille, jotta he voivat kommunikoida viittomakielen tulkin välityksellä sovelluksen soittajan kanssa. Toiseksi virolainen Meelis Joost kertoi, että he ovat vaikuttamistyönsä avulla mahdollistaneet kuuroille mahdollisuuden katsella monenlaisia lähetyksiä tekstityksen avulla. Kolmanneksi Euroopan parlamentin jäsen Ádám Kosa (Fidesz-KDNP, Unkari) esitti huomautuksia, joissa hän esitti kuurojen yhteisön näkökulman ja totesi, että puhelin erotti kuurot kuulevasta maailmasta, koska he eivät voineet käyttää sitä. Yli 100 vuotta myöhemmin tuli kuitenkin käyttöön matkapuhelin, joka tarjosi tekstiviestit ja jota myös kuurojen yhteisö pystyi käyttämään, minkä ansiosta he pystyivät kommunikoimaan tasavertaisesti muiden kanssa. Kosa mainitsi myös, että nykyään on olemassa interaktiivisia chat- ja videopalveluja. Siksi, totesi Kosa, emme voi luoda osallistavaa maailmaa ilman innovaatioita ja teknologisia innovaatioita. Lopuksi Ghanan vammaisjärjestöjen liiton (GFD) kansallisen edunvalvontakomitean puheenjohtaja Alexander Bankole Williams korosti viittomakielen tulkkien puutetta Ghanassa sekä äänikertomuksen tai tekstikuvitusten puuttumista.

Pyöreän pöydän keskustelu 2 - Vammaisten taloudellinen voimaannuttaminen ja yrittäjyys

Toisen pyöreän pöydän keskustelun, jonka aiheena oli vammaisten taloudellinen voimaannuttaminen ja yrittäjyys, puheenjohtajina toimivat Guatemalan pysyvän edustuston ministerineuvos Libna Bonilla, konferenssin varapuheenjohtaja, ja kansalaisyhteiskunnan edustaja Itto Outini. Vammaisten yhtäläisistä oikeuksista vastaava valtuutettu Dan Rashal Israelista korosti taloudellisen riippumattomuuden merkitystä, mutta vammaisten yrittäjyyteen liittyy monia haasteita. Ichiro Kabasawa, Nippon Foundation, Japani, mainitsi, että säätiö on antanut merkittävää tukea kuuroille ja huonokuuloisille henkilöille, sillä se on kehittänyt 20 vuoden aikana järjestelmän, jonka avulla Vietnamissa tarjotaan viittomakielistä opetusta peruskoulusta yliopistoon asti. Kabasawa selitti, että vaikka Vietnamissa ei ollut yhtään kuuroa oppilasta, joka olisi valmistunut yläasteelta, kun tämä koulutusjärjestelmä aloitettiin, nyt yliopistosta valmistuu 33 kuuroa. Koulutusjärjestelmää on nyt laajennettu Filippiineille ja Laosiin. Muita puheenvuoroja käyttivät espanjalainen Sabina Lobato, Fundación ONCEn koulutus- ja työllisyys-, toiminta- ja muutosjohtaja, ja yrittäjä Josh Wintersgill Yhdistyneestä kuningaskunnasta.

Lopuksi Euroopan unionin edustaja antoi julkilausuman - EU:lla on voimassa yhdenvertaisuusdirektiivi, jossa kielletään syrjintä ja edellytetään kohtuullisten mukautusten tarjoamista. Lisäksi EU tukee osallistavaa yrittäjyyspolitiikkaa antamalla tukea oikeudellisissa ja liiketoimintaan liittyvissä asioissa. Lisäksi on olemassa Euroopan vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva strategia 2021-2030, joka kuvastaa EU:n pyrkimystä varmistaa osallistava työllisyys ja poistaa työllisyyserot. EU työstää parhaillaan vammaisten työllisyyspakettia (jäljempänä 'paketti'), joka käynnistetään syyskuussa 2022.

Pyöreän pöydän keskustelu 3 - Vammaisten henkilöiden osallistuminen ilmastoon

toiminta, katastrofiriskin vähentäminen (DRR) ja kestävyys luonnonkatastrofeja vastaan:

Kolmannen pyöreän pöydän keskustelun puheenjohtajina toimivat Puolan pysyvän edustuston edustaja Bogna Ruminowicz, konferenssin varapuheenjohtaja, ja kansalaisyhteiskunnan edustaja Jose Maria Viera. Japanilainen kuuro asianajaja Hiroshi Tamon aloitti keskustelunsa käsittelemällä vammaisten henkilöiden kohtaamia esteitä luonnonkatastrofin sattuessa hänen kotimaassaan, kuten vaikeuksia saada tietoa tuesta tai evakuointitoimenpiteistä. Toiseksi Etelä-Afrikasta kotoisin oleva Afrikan vammaisfoorumin johtaja Shybe Chalklen kertoi, miten vammaiset kärsivät ilmastokatastrofeista Etelä-Afrikassa, ja selitti, että ilmastonmuutos vaikuttaa suhteettoman paljon vammaisiin. Shybe Chalklen sanoi, että sopimusvaltioiden on varmistettava, että osallistava katastrofiriskin vähentäminen perustuu ihmisoikeuksiin perustuvaan lähestymistapaan, ja korosti, että tarvitaan eriteltyjä tietoja koko katastrofiriskin vähentämisen suunnittelu- ja päätöksentekoprosessin ajan.

Tämän jälkeen Nepalin alkuperäiskansojen vammaisverkoston ja Nepalin alkuperäiskansojen vammaisjärjestön (NIDA) pääsihteeri Pratima Gurung, Nepalin alkuperäiskansojen vammaisnaisten järjestön (NIDWAN) puheenjohtaja, mainitsi, että viime vuonna otettiin käyttöön julkinen puhelinpalvelu, jossa on viittomakielinen tulkkaus tai transkriptio, jonka avulla kuurot voivat soittaa puheluita 24/7. Lopuksi Mata'afa Fa'atino Utumapu, Nuanua O Le Alofa (NOLA) - Samoan vammaispäällikkö, korosti, että meidän on varmistettava, että vammaiset otetaan mukaan humanitaarisiin prosesseihin ja mekanismeihin. Fa'atino Utumapu kertoi myös, että NOLA toimi toukokuussa 2020 yhteistyössä kuurojen yhdistyksen Samoan kanssa ja puolusti menestyksekkäästi viittomakielen tulkin sisällyttämistä kaikkiin kansallisiin Covid-19-puheisiin.

Kaikki vuosien 2022-2026 julkaisut ovat Euroopan komission Kansalaiset, tasa-arvo, oikeudet ja arvot (CERV) -ohjelman yhteisrahoittamia ja tuottamia.

Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan komission CERV-ohjelman näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unioni tai tuen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.

Jaa tämä artikkeli...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Sähköposti

Aiheeseen liittyvät artikkelit

fiSuomi
Siirry sisältöön