Työpajat

EUD:n työpajoissa keskitytään erilaisiin kuurojen yhteisölle tärkeisiin aiheisiin. Työpajojen tavoitteena on edistää keskinäistä oppimista kansallisten kuurojen yhdistysten kesken sekä EU:n ja kansallisen tason välillä.