Ei mitään meistä ilman meitä.

Ei mitään meistä ilman meitä.

  • Ota yhteyttä

Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013

EUD

Parlamentti ja neuvosto ovat vuodesta 1983 lähtien vuosittain yhdessä nimenneet teemavuoden teeman komission ehdotuksesta. Tänä vuonna teemana on "kansalaiset". Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013 on omistettu EU:n kansalaisuuteen liittyville yhtäläisille oikeuksille, joihin kuuluu myös EU:n kansalaisten tietoisuuden lisääminen näistä oikeuksista. Viviane Reding edistää aktiivisesti tätä teemavuotta oikeus-, perusoikeus- ja kansalaisuusasioista vastaavana komissaarina.

Euroopan kansalaisuus, joka vahvistettiin ensimmäisen kerran Maastrichtin sopimuksella vuonna 1993.[1]juhlii 20-vuotista taivaltaanthvuosipäivää tänä vuonna. Mutta mitä "Euroopan kansalaisuus" tarkoittaa? Se antaa Euroopan kansalaisille ennen kaikkea tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Nämä oikeudet on määritelty Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa (SEU), Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (SEUT) ja perusoikeuskirjassa. Euroopan kansalaisuus ei merkitse sitä, että henkilö menettää kansalaisuutensa; nämä kansalaisoikeudet täydentävät kansallisella tasolla jo myönnettyjä oikeuksia.[2]. Euroopan kansalaisilla on esimerkiksi oikeus liikkua vapaasti jäsenvaltioiden välillä, äänestää ja tulla valituksi asuinvaltiossaan ja kääntyä toimielinten puoleen jollakin perustamissopimuksen kielistä ja saada vastaus samalla kielellä. Vaikka perussopimuksissa ei toistaiseksi mainita viittomakieliä, EU pyrkii jo käytännössä tekemään EU:n toimielimistä helpommin lähestyttäviä, muun muassa tarjoamalla viittomakielentulkkausta tilaisuuksissaan.

Vuosi edeltää vuonna 2014 pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja, jotka ovat Euroopan unionin ainoa suoraan valittu elin. EU pyrkii kannustamaan kansalaisia äänestämään vaaleissa ja tekemään vaaleista helpommin lähestyttäviä. EUD kannustaa kaikkia kuuroja kansalaisia osallistumaan sekä kansallisiin että Euroopan parlamentin vaaleihin ja tukee kuuroja viittomakielisiä käyttäjiä seuraamaan Euroopan parlamentin jäsenen Ádám Kósan jalanjälkiä.

Vuoden 2010 kansalaisuusraportissa todettiin, että suurin osa kansalaisista ei ollut täysin tietoinen kansalaisoikeuksistaan eikä siksi pystynyt hyödyntämään täysimääräisesti EU:n kansalaisuuden tarjoamia mahdollisuuksia. Samalla vuoden 2010 kertomus oli yksi syy siihen, että Euroopan komissio päätti laatia Euroopan vammaisstrategian 2010-2020. Siksi EUD rohkaisi kuurojen yhteisöä viime vuoden heinäkuussa osallistumaan kuulemiseen vuoden 2013 kansalaisuusraportin valmistelemiseksi. Siinä kerrottiin vaikeuksista ja esteistä, joita kuurot kansalaiset kohtaavat esimerkiksi muuttaessaan toiseen maahan tai matkustaessaan toiseen EU:n jäsenvaltioon. Tulokset julkaistaan vuoden 2013 kansalaisuusraportissa tämän vuoden aikana.

Aivan kuten teemavuoden 2013 tavoitteena on tuoda EU lähemmäs kansalaisiaan, myös EUD haluaa päästä lähemmäs kuurojen yhteisöä ja siksi avata jäsenyytensä yksityishenkilöille. Tähän asti vain kansalliset kuurojen yhdistykset (NAD) ovat voineet liittyä EUD:n jäseniksi, mutta tästä lähtien SINÄ voit liittyä EUD:n jäseneksi ja hyötyä seuraavista eduista:

  • 20%-alennus kaikista EUD:n julkaisuista, mukaan lukien EUD:n vuoden 2012 kirja SL-lainsäädännöstä.
  • Yksinoikeus pääsy jäsenosioon
  • Pääsy yleiskokoukseen (ennakkorekisteröityminen, ei äänioikeutta).
  • 20%-alennus EUD:n seminaareista ja työpajoista.
  • EUD:n "Executive Director Cornerin" eksklusiivinen esikatselu.

Henkilökohtainen jäsenmaksu (vuodessa): EUR 25

Voit ladata tekstin PDF-version täältä.

Muita linkkejä:
Virallinen EY2013-sivusto:
http://europa.eu/citizens-2013/

Parlamentin ja neuvoston virallinen asiakirja, jossa vahvistetaan Euroopan vuosi 2013:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:325:0001:0008:EN:PDF

EU:n kansalaisuusraportti 2010:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0603:FIN:EN:PDF EU:n vammaisstrategia 2010-2020:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:EN:PDF

Konsolidoidut perussopimukset (SEU, SEUT, perusoikeuskirja):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:FULL:EN:PDF


[1] 8 artiklan 1 kohta: Perustetaan unionin kansalaisuus.

[2] SEUT-sopimuksen 20 artiklan 1 kohta (entinen EY:n perustamissopimuksen 17 artikla).

Kaikki vuosien 2022-2026 julkaisut ovat Euroopan komission Kansalaiset, tasa-arvo, oikeudet ja arvot (CERV) -ohjelman yhteisrahoittamia ja tuottamia.

Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan komission CERV-ohjelman näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unioni tai tuen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.

Jaa tämä artikkeli...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Sähköposti

Aiheeseen liittyvät artikkelit

fiSuomi
Siirry sisältöön