Sweden

Ruotsi

Sveriges Dövas Riksförbund (Sveriges Dövas Riksförbund) (SDR) 
Ruotsin kansallinen kuurojen yhdistys

Sweden

Tietoa ja faktoja Ruotsista ja Ruotsin kansallisesta kuurojen liitosta:

Perustettu: 1922
EUD:n täysjäsen vuodesta: 1995

Puheenjohtaja: Åsa Henningsson
Varapuheenjohtaja:

Hallituksen jäsen:
Hallituksen jäsen:
Hallituksen jäsen:

Viittomakieli: Svenskt Teckenspråk
Lyhenne: SSL

Kuurojen viittomakielen käyttäjien määrä: 8,000
Työssä olevien viittomakielen tulkkien määrä: 600

Yleissopimus: Allekirjoitus 30. maaliskuuta 2007
Ratifiointi: 15. joulukuuta 2008

Valinnainen pöytäkirja: Allekirjoitus 30. maaliskuuta 2007
Ratifiointi: 15. joulukuuta 2008

Rissneleden 138
174 57 Sundbyberg
Ruotsi

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: -
Verkkosivusto: www.sdr.org