Ei mitään meistä ilman meitä.

Ei mitään meistä ilman meitä.

  • Ota yhteyttä

Viides Euroopan vammaisparlamentti 2023 (Ohjeasiakirja)

4th European Parliament of Persons with Disabilities

5th Euroopan vammaisparlamentti 2023 on yksipäiväinen tapahtuma, joka kokoaa yhteen yli 600 vammaisasioiden puolestapuhujaa, poliittista päättäjää ja muuta sidosryhmää. Se toimii foorumina, jossa keskustellaan vammaisten oikeuksista ja päätetään Euroopan vammaisliikkeen poliittisista vaatimuksista. Edellinen tapahtuma järjestettiin vuonna 2017.  

Viidennen istunnon aihe: "Osallistavan tulevaisuuden rakentaminen vammaisille EU:ssa". 

Milloin: tiistai, 23rd Toukokuu 2023 (koko päivä) 

Missä: Sitä isännöi Euroopan parlamentin istuntosali Brysselissä. 

Jotta vammaisliike olisi täysin edustettuna, haluaisimme varmistaa, että mahdollisimman moni kansallinen kuurojen yhdistys eri puolilta EU:ta olisi paikalla, jotta kuurojen näkökulma olisi edustettuna. 

Kunkin EU:n jäsenvaltion on muodostettava omat kansalliset valtuuskuntansa. Sitä johtavat kansalliset vammaisneuvostot, joihin nimetään kansalliset koordinaattorit. Kansallisten koordinaattoreiden on toimitettava Euroopan vammaisfoorumille (EDF) tiedot kansallisista valtuuskunnistaan viimeistään mennessä. 15th Maaliskuu 2023. 

EUD kehottaakin teitä ottamaan yhteyttä kansalliseen vammaisneuvostoonne ja pyytämään, että teidät yhdistetään EPPD:n kansalliseen koordinaattoriin, jotta voitte ilmaista kiinnostuksenne liittyä kansalliseen valtuuskuntaanne mennessä. viimeistään maaliskuun ensimmäisellä viikolla. Yhteystietoluettelo löytyy täällä

Tärkein tapa rahoittaa matkat Brysseliin EPPD:hen on Euroopan parlamentin jäsenten sponsorointi heidän virallisen vierailuohjelmansa kautta. Euroopan parlamentin jäsenillä on kuitenkin vierailijakiintiö vuodessa, ja valtuuskuntaan kuuluvaa vammaista henkilöä kohden on käytettävissä enintään 400 euroa sponsorointia. Tämä ei siis kata kaikkia matka-, majoitus- ja kansallisen viittomakielen tulkkauspalvelun kustannuksia.  

Siksi teidän on pyydettävä kansallista vammaisneuvostoanne järjestämään valtuuskunnallenne kansallinen viittomakielen tulkki. Vaikka tapahtumassa on kansainvälinen viittomakielentulkkaus, jos katsotte, että se ei riitä seuraamaan tapahtumaa, kehotamme teitä varmistamaan, että kansallinen vammaisneuvostonne huolehtii kansallisen viittomakielen tulkin hankkimisesta. 

Euroopan parlamentilla on myös vakiorahoitusosuus, jota Euroopan parlamentin jäsenet voivat täydentää. Epävirallisesti nämä ovat ohjeellisia määriä (jotka voivat muuttua vuonna 2023): 

- Matkat - 0,09 €/kilometri/henkilö 

- Majoitus - noin 100 euroa, jota voidaan korottaa noin 50% vammaisuuteen liittyvää tukea varten.  

Lisätietoja on osoitteessa EDF:n EPPD:tä koskeva verkkosivu. 

Jos sinulla on kysyttävää tästä, EU:n puitedirektiivin yhteyshenkilö on Charlotte Olhausen, Policy & Communications Officer - [email protected] 

Kaikki vuosien 2022-2026 julkaisut ovat Euroopan komission Kansalaiset, tasa-arvo, oikeudet ja arvot (CERV) -ohjelman yhteisrahoittamia ja tuottamia.

Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan komission CERV-ohjelman näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unioni tai tuen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.

Jaa tämä artikkeli...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Sähköposti

Aiheeseen liittyvät artikkelit

fiSuomi
Siirry sisältöön