Ei mitään meistä ilman meitä.

Ei mitään meistä ilman meitä.

  • Ota yhteyttä

YK:n maailman tietofoorumi

UN World Data Forum

EUD osallistui 5. lokakuuta 2021 Yhdistyneiden Kansakuntien World Data Forum -foorumin yhteydessä järjestettyyn webinaaritilaisuuteen, jonka otsikkona oli "Innovatiiviset ratkaisut vammaisia henkilöitä koskevan ja vammaisten henkilöiden suorittaman tiedonkeruun toteuttamiseksi COVID-19:n aikana".. Tapahtuman järjestivät vammaisten henkilöiden sidosryhmien ryhmä (SGPwD), kansainvälinen vammaisliitto (IDA), Maailman sokeainliitto ja CBM Global Disability Inclusion. Webinaarin tavoitteena oli edistää vammaisia henkilöitä koskevan tiedonkeruun eriyttämistä yhteisöpohjaisten prosessien avulla.

Maailman sokeain liiton toimitusjohtaja Jose Viera esitteli SGPwD:n, IDA:n ja CBM:n Global Disability Inclusion -työkalupaketin. Vuonna 2020 lanseerattu työkalupakki on suunniteltu tarjoamaan ihmisille parempaa ymmärrystä vammaisuuteen liittyvästä datasta tapaustutkimusten ja käytännön kokemusten avulla.

Tyynenmeren vammaisfoorumin operatiivinen johtaja Laisa Vereti totesi, että meidän on tuotettava tilastotietoja, jotta voimme saada rahoitusta politiikkaan ja ohjelmiin sekä YK:n vammaissopimuksen täytäntöönpanoon. Tiedot voivat auttaa osallistumisen varmistamisessa, esteiden poistamisen edistämisessä ja vammaisten henkilöiden osallisuuden puolustamisessa. Vereti kuvaili tiedonkeruumenetelmää, jota kutsutaan Washingtonin ryhmän lyhyeksi kysymyssarjaksi ja jota käytettiin vammaisten henkilöiden osallistumiseen Tyynenmeren saarilla. Nämä kysymykset sisällytettiin väestönlaskentaan, jonka jokainen Tyynenmeren saarten hallitus on järjestänyt vuodesta 2015 lähtien. Hän totesi lopuksi, että on tärkeää tehdä yhteistyötä ja kumppanuuksia järjestöjen ja hallitusten kanssa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, jotta voidaan varmistaa kattava tiedonkeruu.

Eräs osallistuja toi esiin, että Intian kuurosokeilla henkilöillä on haasteita päästä mukaan kansalliseen väestölaskentaan, ja viittasi kieli- ja viestintäesteisiin, jotka ovat johtaneet tietojen puuttumiseen. Facundo Chávez Pinellas, YK:n ihmisoikeus- ja vammaisasioiden neuvonantaja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistosta, korosti, että on tärkeää varmistaa, että tiedon levittämisessä ja tietojen saannissa noudatetaan YK:n vammaisyleissopimuksen 31 artiklaa, jonka mukaan tiedon on oltava kaikkien ihmisten saatavilla.

Tilaisuudessa korostettiin eriteltyjen tietojen merkitystä kansallisia politiikkoja laadittaessa. EUD:n mielestä on ratkaisevan tärkeää puolustaa laadukkaampaa tiedonkeruuta, sillä se on yksi parhaista keinoista parantaa kuurojen mahdollisuuksia. Tapahtuman tuloksena korkean komissaarin toimisto laatii ensimmäisen raporttinsa ihmisoikeuksiin perustuvasta lähestymistavasta tietoon, jossa tarkastellaan YK:n vammaisten oikeuksia koskevaa yleissopimusta.

Kaikki vuosien 2022-2026 julkaisut ovat Euroopan komission Kansalaiset, tasa-arvo, oikeudet ja arvot (CERV) -ohjelman yhteisrahoittamia ja tuottamia.

Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan komission CERV-ohjelman näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unioni tai tuen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.

Jaa tämä artikkeli...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Sähköposti

Aiheeseen liittyvät artikkelit

fiSuomi
Siirry sisältöön