Semmi sincs rólunk nélkülünk.

Semmi sincs rólunk nélkülünk.

  • Kapcsolat

Tematikus találkozó a "Politikai pártok és a fogyatékossággal élő személyek részvétele" címmel, melynek házigazdái az EDF, a Disability Intergroup, az ODIHR és Helga Stevens európai parlamenti képviselő voltak.

A thematic meeting on 'Political parties and participation of persons with disabilities', hosted by EDF, Disability Intergroup, ODIHR and MEP Helga Stevens.

A 8.th Novemberben az EUD részt vett az Európai Fogyatékosságügyi Fórum, az Európai Parlament Fogyatékosságügyi Munkacsoportja és az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának (ODIHR) tagja által szervezett tematikus találkozón. Az eseményt Helga Stevens európai parlamenti képviselővel, az Európai Parlament ECR képviselőcsoportjának tagjával közösen szervezték. A tematikus találkozó a fogyatékkal élők politikai részvételére összpontosított. Az eseményen különböző szakértelemmel rendelkező résztvevők vettek részt, köztük politikai pártok tagjai, parlamenti képviselők, fogyatékossággal élő politikusok, a politikai pártokat támogató szervezetek képviselői, fogyatékossággal élő személyek szervezetei és más nemzetközi szervezetek képviselői. A tematikus találkozó platformként szolgált a fogyatékossággal élő személyek politikai életben - többek között a különböző politikai pártstruktúrákban - való alulreprezentáltságára való figyelemfelhíváshoz. A megbeszélések során meghatározásra kerültek azok a lehetséges lépések és kezdeményezések, amelyek elősegíthetik az ilyen részvételt és inkluzívabb politikai pártok létrehozását az EU-ban és az EBESZ tágabb régiójában.

Az első panel a fogyatékossággal élő személyek politikai pártokban való erőteljesebb részvételét akadályozó kihívásokat és akadályokat azonosította. A fogyatékossággal élő személyek képviselete az EBESZ régió valamennyi politikai pártstruktúrájában továbbra is feltűnően alacsony. A panel arra összpontosított, hogy biztosítani kell, hogy a politikai pártok tükrözzék az általuk képviselt közösség sokszínűségét, és megvitatta a politikai pártok szerepét a fogyatékossággal élő személyek politikai részvételének előmozdításában.

Marek Plura, Kostadinka Kuneva és Marian Harkin európai parlamenti képviselők kiemelték, hogy a fogyatékossággal élő személyek politikai részvétele terén az ENSZ CRPD követelményeinek tükrözése során számos probléma merül fel. Először is, a politikai részvételnek számos jogi és adminisztratív akadálya van, amelyeket meg kell szüntetni. Azokat a jogszabályokat, amelyek megfosztják a fogyatékossággal élő személyeket a politikai részvételhez való joguktól, módosítani kell. Másodszor, a szavazási eljárások, a létesítmények és a választási anyagok nem mindig hozzáférhetőek. Az ilyen akadálymentességet biztosító szabványokat minden tagállamban meg kell határozni és be kell tartani. Ezen túlmenően döntő fontosságú a politikai és közéletben való részvétel lehetőségeinek bővítése, valamint a fogyatékossággal élő személyek politikai részvételhez való jogának tudatosítása. A fogyatékossággal élő személyek jogvédő szervezeteit be kell vonni a fogyatékossággal élő személyek politikai részvételének fontosságára való figyelemfelhívásba. Helga Stevens európai parlamenti képviselő kiemelte, hogy a politikai pártok a társadalom egészét tükrözik, ezért maguknak is sokszínűnek kell lenniük, és a fogyatékkal élőket is be kell vonniuk.

A második ülésszak olyan pozitív gyakorlatokat azonosított, amelyek hozzájárulhatnak a befogadóbb és reprezentatívabb politikai pártokhoz. A pozitív gyakorlatokat Hanna Gerdes, svéd emberi jogi ügyvéd, politikus és a Svéd Nemzetközi Liberális Központ elnökségi tagja, Hilary Third, a skót kormány egyenlőségi, emberi jogi és harmadik szektorért felelős munkatársa, valamint Amu Urhonen, a finnországi Zöldek fogyatékossággal élőkkel foglalkozó részlegének elnöke ismertette. Az ülésen elhangzott, hogy a politikai pártstruktúrákon belüli bizottságok, a jelöltek támogatása, beleértve az akadálymentesítéssel kapcsolatos kiadásokra szánt pénzeszközöket, pénzügyi ösztönzők vagy szankciók mind hozzájárulhatnak a fogyatékkal élők fokozott részvételéhez. Az ülésen különböző gyakorlatokat vizsgáltak meg, levonva a tanulságokat, és azonosítva a különböző nemzeti kontextusokban alkalmazható kezdeményezéseket. Hilary Third hangsúlyozta, hogy rendkívül fontos a politikai akarat a fogyatékkal élők politikai életbe való teljes körű bevonására. Példaként Hilary Third bemutatta a brit jelnyelv végrehajtási tervét és egy eszköztárat, amelyet a politikai pártok számára fejlesztettek ki, hogy felmérjék, mennyire inkluzívak, és mely területeken kell javulniuk.

A tematikus ülés kiváló tanulási lehetőség volt az EUD számára. Az EUD kiemeli, hogy a politikai részvételhez való jog alapvető fontosságú a siketek számára, és ezt védeni és tiszteletben kell tartani. 

A 2022 és 2026 közötti összes kiadványt az Európai Bizottság Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek (CERV) programja társfinanszírozza, és annak keretében készül.

A kifejtett nézetek és vélemények azonban kizárólag a szerző(k) sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió vagy az Európai Bizottság CERV programjának nézeteit és véleményét. Ezekért sem az Európai Unió, sem a támogatást nyújtó hatóság nem tehető felelőssé.

Ossza meg ezt a cikket...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Kapcsolódó cikkek

hu_HUMagyar
Ugrás a tartalomra