Semmi sincs rólunk nélkülünk.

Semmi sincs rólunk nélkülünk.

  • Kapcsolat

Számos uniós tagállam elmulasztotta az EAA átültetési időszakának határidejét

Demonstration: Accessibility? Act!

Az európai akadálymentesítési intézkedéscsomag (EAA) kulcsfontosságú jogszabály a fogyatékossággal élő személyek jogainak megerősítéséhez, a szolgáltatásokhoz és termékekhez való egyenlő hozzáféréshez az EU-ban. A jogszabály az egész EU-ra kiterjedő minimális akadálymentesítési követelményeket határoz meg az EU belső piacán elérhető egyes szolgáltatásokra és termékekre vonatkozóan. Miközben az EAA jelentős hozzáférhetőségi követelményeket vezet be, egy átültetési időszakot állapítottak meg, amely alatt a tagállamoknak nemzeti szinten végre kellett hajtaniuk ezt a jogszabályt. Az átültetés határideje 2022. június 28. volt. Ennek megfelelően, mivel a határidő már eltelt, valamennyi uniós tagállamnak intézkedéseket kellett volna tennie az EAA nemzeti jogába történő átültetése érdekében. Kiábrándító módon azonban nem teljesen ez a helyzet. Valójában csak 11 tagállam hozott bizonyos intézkedéseket: Belgium, Dánia, Németország, Észtország, Horvátország, Olaszország, Lettország, Málta, Málta, Ausztria, Románia és Finnország. Az ENSZ CRPD-nek való teljes megfeleléshez az EGT nemzeti szintű átültetése valamennyi tagállam számára ambiciózusabb. 

Azon tagállamok esetében, amelyek elmulasztották az átültetési határidőt, nevezetesen Bulgária, Csehország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Ciprus, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Szlovénia, Szlovákia és Svédország, az EUD felszólítja a megfelelő nemzeti siketek szövetségeit, hogy tegyenek azonnali intézkedéseket. Például azáltal, hogy felveszik a kapcsolatot az adott kormányokkal, és tájékoztatják őket az átültetési határidő elmulasztásáról, valamint arról, hogy az EAA-t megerősítő intézkedéseket prioritásként kell végrehajtaniuk a nemzeti kontextusban. Az intézkedések közé tartozhat a lefedett termékek és szolgáltatások körének kiterjesztése érdekében való kiállás, valamint az e munka koordinálására irányuló szövetségek létrehozása.  
 
Az EAA-ban a Siketek Nemzeti Szövetségeinek érdekképviselete szempontjából különösen fontos a 4. cikk, amely előírja a tagállamok számára, hogy biztosítsák, hogy a 112-es egységes európai segélyhívó számra érkező segélyhívásoknak a legmegfelelőbb segélyhívó központ által történő fogadása megfeleljen az I. melléklet V. szakaszában meghatározott, a segélyhívó rendszerek nemzeti szervezésének leginkább megfelelő módon történő hozzáférhetőségi követelményeknek1. Az 1. melléklet V. szakaszában foglalt különleges hozzáférhetőségi követelmények kimondják, hogy a 112-es hívásokat "a fogadott kommunikációs eszközökkel azonos módon kell fogadni, nevezetesen szinkronizált hang és szöveg (beleértve a valós idejű szöveget is), vagy - amennyiben videót is biztosítanak - teljes beszélgetésként szinkronizált hang, szöveg (beleértve a valós idejű szöveget is) és videó használatával". Ily módon a létfontosságú 112-es szolgáltatás hozzáférhetőségi követelményei az EAA értelmében a siketekre is kiterjednek. Fontos azonban kiemelni, hogy az EAA 31. cikke szerint a 4. cikk szerinti követelmények átültetésének határideje 2027. június 28. Ennek megfelelően a tagállamoknak hosszabb határidő áll rendelkezésükre e követelmény nemzeti szintű átültetésére, mint a többi követelmény esetében.

A 2022 és 2026 közötti összes kiadványt az Európai Bizottság Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek (CERV) programja társfinanszírozza, és annak keretében készül.

A kifejtett nézetek és vélemények azonban kizárólag a szerző(k) sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió vagy az Európai Bizottság CERV programjának nézeteit és véleményét. Ezekért sem az Európai Unió, sem a támogatást nyújtó hatóság nem tehető felelőssé.

Ossza meg ezt a cikket...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Kapcsolódó cikkek

hu_HUMagyar
Ugrás a tartalomra