Semmi sincs rólunk nélkülünk.

Semmi sincs rólunk nélkülünk.

  • Kapcsolat

Az EUD alternatív jelentése az ENSZ CRPD-bizottságának az Európai Unió jelentéstétel előtti kérdések listájának (LOIPR) elfogadását megelőzően

UNCRPD

A 2022 márciusában a CRPD Bizottság megtartja 26. ülését és 15. ülésszak előtti munkacsoportját, amelynek keretében az Európai Unió felülvizsgálata lesz a témája, és amelynek kapcsán a CRPD Bizottság elfogadja a jelentéstételt megelőző kérdések listáját.

A jelentéstételt megelőzően az EU számára készített kérdések listájának elfogadása előtt az EUD és más európai szervezetek is benyújthatták alternatív jelentéseiket. Alternatív jelentésében az EUD kiemelte fő aggályait, amelyek a következők voltak: (i) a nemzeti jelnyelvek uniós szintű státusza (ii) a nemzeti jelnyelvek uniós elismerésének hiánya (iii) a jelnyelvek és a siket kultúra nyelvi és kulturális státusának uniós szintű elismerésének hiánya.

A jelentésben az EUD kiemeli, hogy a nemzeti jelnyelvek a többnyelvű EU nyelvei, nem pedig a kommunikációs eszközök/formátumok/eszközök. Az EU eddig nagyon kevés intézkedést tett annak érdekében, hogy az EU-ban a nemzeti jelnyelvek a beszélt nyelvekkel egyenértékűnek és egyenrangúnak tekintett, teljes jogú nyelvek státuszát kapják, noha az EU összes tagállama már megtette ezt. Az EUD hangsúlyozza, hogy az EU-nak lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy a nemzeti jelnyelvek nyelvi státusza összhangban legyen a CRPD 2. cikkével, amely a jelnyelveket a beszélt nyelvekkel egyenrangúvá teszi.

Az EUD azt is hangsúlyozza, hogy a CRPD szerint a nemzeti jelnyelvek használatát az EU-ban el kell fogadni és meg kell könnyíteni, az EU-nak el kell ismernie és támogatnia kell a nemzeti jelnyelveket, valamint biztosítania kell a hivatásos jelnyelvi tolmácsokhoz való hozzáférést, azonban a mai napig, bár némi előrelépés tapasztalható, uniós szinten több intézkedésre van szükség. A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény az első olyan nemzetközi emberi jogi eszköz, amely elismerte, hogy a jelnyelvek egyenrangúak a beszélt nyelvekkel, és kötelezi a részes államokat, köztük az EU-t is, hogy támogassák, védjék, ismerjék el és könnyítsék meg a nemzeti jelnyelvek használatát. Az EUD megjegyzi, hogy az uniós intézmények ad hoc jelleggel biztosítják a tolmácsolást a nemzetközi jelnyelveken, azonban a nemzeti jelnyelvek hozzáférhetősége az EU-ban nem garantált.

Az EUD kiemeli, hogy jelenleg minden uniós tagállam elismerte nemzeti jelnyelvét nemzeti szinten, azonban az uniós tagállamok hivatalos jelnyelveit még nem ismerik el az EU hivatalos nyelveiként, és ezzel foglalkozni kell az EU CRPD-nek való jövőbeli megfelelése során. Az EUD kiemeli továbbá, hogy a CRPD értelmében az EU nemcsak a nemzeti jelnyelvek használatának előmozdítására és megkönnyítésére köteles, hanem a siket közösségek nyelvi identitásának, ezen belül a siket kultúrának a támogatására is.

A teljes jelentés megtalálható a CRPD Bizottság honlapján.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2538&Lang=en

A 2022 és 2026 közötti összes kiadványt az Európai Bizottság Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek (CERV) programja társfinanszírozza, és annak keretében készül.

A kifejtett nézetek és vélemények azonban kizárólag a szerző(k) sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió vagy az Európai Bizottság CERV programjának nézeteit és véleményét. Ezekért sem az Európai Unió, sem a támogatást nyújtó hatóság nem tehető felelőssé.

Ossza meg ezt a cikket...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Kapcsolódó cikkek

hu_HUMagyar
Ugrás a tartalomra