Semmi sincs rólunk nélkülünk.

Semmi sincs rólunk nélkülünk.

  • Kapcsolat

Katrin Langensiepen európai parlamenti képviselő jelentése - Hozzáférhető EU Központ az EU belső piacán az akadálymentesítési politikák támogatására (2022/2013(INI))

Katrin Langensiepen

2022 júliusában Katrin Langensiepen (Szövetség 90/ Zöldek) európai parlamenti képviselő (EP-képviselő) vezetésével elkészült egy jelentés, amely felvázolta az EU Parlament álláspontját az AccessibleEU Központról (a továbbiakban: Központ), és amelyről a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság szavazott. A jelentést 43 képviselő támogatta és 1 tartózkodott. A Központ, amely a fogyatékossággal élők jogairól szóló, 2021-2030-as uniós stratégia egyik kiemelt kezdeményezése, 2022-ben jön létre azzal a céllal, hogy a bevált gyakorlatokat ágazatonként megossza, ösztönözze a szakpolitikák kidolgozását nemzeti és uniós szinten, valamint olyan eszközöket és szabványokat dolgozzon ki, amelyek célja az uniós jog végrehajtásának megkönnyítése. 

A jelentés felszólítja az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy uniós és nemzeti szinten egyaránt aktívan vegyenek részt az akadálymentesítésben. Például a jelentés szerint a tagállamoknak "nemzeti akadálymentesítési központokat kellene létrehozniuk, amelyek kapcsolattartó pontokból és szakértői csoportokból állhatnának, hogy az [AccessibleEU] központtal együtt dolgozzanak az akadálymentesítési jogszabályok végrehajtása, nyomon követése és betartatása terén". Az elfogadott szöveg emellett felszólítja az EU Bizottságát, hogy a központon keresztül biztosítsa az együttműködést a közigazgatás, a gazdasági szereplők, az akadálymentesítéssel foglalkozó szakemberek, valamint a fogyatékossággal élő személyek és az őket képviselő szervezetek között.

Ami a Központ koordinációját illeti, a jelentés javasolja, hogy "hozzanak létre egy titkárságot és egy fórumot a Központ munkájának irányítására és vezetésére", valamint "bizonyos területekre szakosodott szakértői alcsoportokat", többek között az épített környezet, a közbeszerzés, a digitális technológiák, a média és kultúra, a közlekedés, az új technológiák és a segédtechnológiák területén. 

Fontos, hogy a jelentés kéri, hogy a Bizottság öt év elteltével értékelje a Központ hatékonyságát, és "ezen értékelés alapján a Bizottságnak megfelelő lépéseket kell tennie a Központ korszerűsítésére és fejlesztésére, beleértve egy esetleges [uniós szabályozó] ügynökség létrehozásának értékelését, ha a Központ megbízatásában felsorolt célkitűzések nem valósulnak meg". Bíztató, hogy az EU Parlament további intézkedéseket szorgalmaz e tekintetben. A fogyatékkal élők, köztük a siketek közösségének ilyen típusú támogatására van szükség politikai szinten a fogyatékkal élők jogainak védelme és biztosítása érdekében Európában. A következő lépés az lesz, hogy a nyári időszak után a plenáris ülésen szavaznak a jelentésről. 

Mivel az akadálymentesítés meghatározása és annak következményei az adott fogyatékossági csoporttól függően jelentősen eltérnek, az EU-ban élő siket személyek figyelembevétele érdekében különösen fontos, hogy a Központ külön bizottságot/szakaszt/alcsoportot/munkacsoportot hozzon létre az EU nemzeti jelnyelvi akadálymentesítésével (nem csak jelnyelvi tolmácsoláson keresztül, hanem közvetlenül a nemzeti jelnyelveken is) foglalkozó munkacsoportot az élet különböző területein. Az ilyen alcsoport szakértői információt cserélhetnének arról, hogy hogyan biztosítható ez a hozzáférhetőség, valamint megvitathatnák a nemzeti jelnyelveken nyújtott információ és kommunikáció mennyiségét és - ami nagyon fontos - minőségét az EU különböző tagállamaiban.  

A legfontosabb, hogy a nemzeti jelnyelvek hozzáférhetőségével foglalkozó alcsoportnak nyomon kell követnie és figyelemmel kell kísérnie a nemzeti jelnyelvek uniós tagállamok és maga az EU általi elismerését. Ezen túlmenően az alcsoport biztosíthatná, hogy a nemzeti jelnyelveken keresztül történő tájékoztatás és kommunikáció hozzáférhetősége a siketek számára ugyanolyan mértékben biztosított legyen, mint a hallók számára a beszélt nyelven történő tájékoztatás és kommunikáció. A nemzeti jelnyelvi hozzáférhetőséggel foglalkozó alcsoport azonosíthatná a jelenlegi jogszabályok hiányosságait és következetlenségeit, és segíthetne azok felszámolásában, valamint politikai ajánlásokat tehetne a nemzeti jelnyelvi hozzáférhetőséget biztosító jogszabályok aktualizálására és kidolgozására. 

A Központ emellett munkacsoportok/fókuszcsoportoknak adhatna otthont a 112-es segélyhívó szám siket emberek számára történő akadálymentesítésével kapcsolatban, ami lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy megosszák egymással a 112-es segélyhívó szám fogyatékkal élők számára történő akadálymentesítésére vonatkozó uniós kötelezettségek (az EAA és az EECC alapján) végrehajtására vonatkozó bevált gyakorlatokat. 

A jelentés elolvasásához kérjük, látogasson el erre a linkre: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2022/07-11/14-Final_CAs_AccessibleEUCentre_EN.pdf 

A 2022 és 2026 közötti összes kiadványt az Európai Bizottság Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek (CERV) programja társfinanszírozza, és annak keretében készül.

A kifejtett nézetek és vélemények azonban kizárólag a szerző(k) sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió vagy az Európai Bizottság CERV programjának nézeteit és véleményét. Ezekért sem az Európai Unió, sem a támogatást nyújtó hatóság nem tehető felelőssé.

Ossza meg ezt a cikket...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Kapcsolódó cikkek

hu_HUMagyar
Ugrás a tartalomra