Sajtóközpont

Az EUD logóját megfelelő használatra itt töltheti le:

Kérjük, olvassa el ezt a dokumentumot, mielőtt hozzáférne az EUD logóhoz. Az EUD logóhoz való hozzáféréssel Ön elfogadja az alábbi feltételeket. Ezeket a feltételeket az EUD időről időre frissítheti a frissített feltételek közzétételével, az Ön előzetes külön értesítése nélkül.

Elfogadás

Ezek az Ön és az EUD Europa N.V. (székhelye: Rue de la Loi - Wetstraat 26/15 - 1000 Brüsszel - BELGIUM) közötti szerződési feltételek.

("EUD") az ezen a weboldalon letölthető EUD-logók használatára vonatkozóan.

Használja a címet.

Az EUD engedélyezi Önnek (magánszemélynek vagy vállalatnak), mint újságírónak, sajtóvállalatnak vagy a sajtó munkatársának, hogy az EUD logóit letöltse és felhasználja Európában, a Közel-Keleten és Afrikában, valamint az interneten kizárólag sajtócélokra, beleértve a következő médiumokat:

a) nyomtatott sajtó (beleértve a magazinok címlapjait)

b) TV

c) online média

d) újságok

-Az engedélyezett felhasználás keretein belül az EUD logók semmilyen módon nem módosíthatók vagy változtathatók meg. Az EUD logóit mindig következetesen és a megadott iránymutatásoknak megfelelően kell feltüntetni.

-Az EUD logók nem használhatók kereskedelmi célokra, beleértve, de nem kizárólagosan kereskedelmi promóciókat, értékesítési helyeken elhelyezett anyagokat, plakátokat, hirdetőtáblákat vagy egyéb kereskedelmi célokat.

-Az EUD logók nem használhatók olyan módon, amely felhígítja az értéküket, rossz hírbe hozza az EUD-t vagy annak kapcsolt vállalkozásait, vagy félreérthetővé teszi az Ön, az Ön cége, az EUD és/vagy az EUD vállalatcsoport közötti kapcsolatot. Ha az EUD saját belátása szerint úgy ítéli meg, hogy az EUD logóinak bármelyikét ilyen módon használják, Ön felszólításra haladéktalanul felhagy az EUD logóinak adott módon történő használatával.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az EUD Logókhoz a jelen feltételekben kifejezetten meghatározottakon kívül semmilyen joga, jogcíme vagy érdeke nincs, és hogy az EUD Logókhoz fűződő minden ilyen jog, jogcím vagy érdek kizárólag az EUD és/vagy az EUD vállalatcsoport tulajdonát képezi. Ön tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy a jelen általános szerződési feltételekben foglaltak nem értelmezhetők úgy, hogy az EUD Logókhoz vagy az EUD vagy az EUD vállalatcsoport bármely szerzői jogához, védjegyéhez vagy ipari formatervezési mintájához fűződő bármilyen jog, jogcím vagy érdekeltség átruházása vagy átruházása lenne, kivéve a jelen általános szerződési feltételekben biztosított korlátozott jogot. Az EUD és az EUD vállalatcsoport bármelyik vállalata, valamint ezek tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai, részvényesei vagy ügynökei a törvény által megengedett legnagyobb mértékben kizárnak minden felelősséget és felelősséget az Önt vagy harmadik felet ért bármilyen összegű vagy jellegű veszteségért vagy kárért (beleértve, de nem kizárólagosan, bármilyen közvetlen, közvetett, büntető jellegű vagy következményes veszteség vagy kár, illetve jövedelem, nyereség, jó hírnév, adatok, szerződések, pénzhasználat vagy veszteség vagy kár), amely az EUD Logók letöltéséből és/vagy használatából, a letöltés és/vagy használat lehetetlenségéből, illetve a letöltés és/vagy használat eredményéből ered, vagy azzal bármilyen módon összefügg. Ez nem érinti az Ön törvényes jogait vagy bármely olyan felelősséget, kárt vagy jogorvoslatot, amely az alkalmazandó jog szerint nem zárható ki.

Megszüntetés

Az EUD fenntartja a jogot, hogy felszólítsa Önt az EUD Logók használatának azonnali beszüntetésére, ha Ön nem tartja be a jelen Általános Szerződési Feltételek bármelyikét, vagy bármely más okból. Ilyen felszólítás esetén Ön köteles haladéktalanul leállítani az EUD logók használatát, és haladéktalanul megsemmisíteni az EUD logók minden nem közzétett példányát.

Általános

A jelen feltételek felépítésére, érvényességére és teljesítésére a belga jog az irányadó, és az EUD és Ön beleegyezik, hogy aláveti magát a brüsszeli bíróságok nem kizárólagos joghatóságának.

Ha az EUD elmulasztja a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének gyakorlását vagy érvényesítését, az nem jelenti az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást, és semmilyen módon nem érinti az EUD azon jogát, hogy azt később érvényesítse vagy gyakorolja.

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését az illetékes bíróság érvénytelennek találja, a felek megállapodnak abban, hogy ez nem érinti a többi feltétel vagy jog érvényességét vagy végrehajthatóságát, amelyek továbbra is teljes mértékben hatályban maradnak, kivéve az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést vagy annak részét.

Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon David Hayhez a [email protected] címen.