Semmi sincs rólunk nélkülünk.

Semmi sincs rólunk nélkülünk.

 • Kapcsolat

Jelnyelvi tolmács irányelvek

EUD

Jelnyelvi tolmács iránymutatások nemzetközi/európai szintű találkozókhoz

1. Mik azok a jelnyelvek?
A jelnyelvek olyan természetes nyelvek, amelyek ugyanolyan nyelvi tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a beszélt nyelvek. A különböző siket közösségekben az évek során alakultak ki, és országonként és régiónként nagymértékben eltérnek egymástól. A világon nem létezik egyetlen egyetemes jelnyelv; sőt, egyes országokban több jelnyelv vagy dialektus is létezik.

A nemzetközi találkozókon való használatra azonban kialakult egy segédnyelv, amelyet gyakran nemzetközi jelként (International Sign, IS) emlegetnek. Ez nem egy teljes értékű nyelv, azonban kommunikációs megoldást jelent, amikor a legkülönfélébb közönséghez kell hozzáférést biztosítani. Nem helyettesítheti a nemzeti jelnyelveket, de európai és nemzetközi szintű találkozókon és rendezvényeken elfogadható megoldás lehet, bár nem optimális.

2. Mi az a jelnyelvi tolmács?
A jelnyelvi tolmács olyan szakember, aki folyékonyan beszél két vagy több (jel)nyelvet, és tolmácsol egy forrásnyelv és egy célnyelv között, valamint közvetít a kultúrák között. A tolmács feladata, hogy semleges módon megkönnyítse a kommunikációt, biztosítva az információhoz és a részvételhez való egyenlő hozzáférést. A jelnyelvi tolmács lehet siket és halló egyaránt, de mindig rendelkeznie kell az adott ország megfelelő jelnyelvi tolmácsképesítésével. A jelnyelvi tolmácsokat etikai kódex köti, amely biztosítja a pártatlanságot, a titoktartást, a nyelvi és szakmai hozzáértést, valamint a szakmai fejlődést és fejlődést.

3. A jelnyelvi tolmácshoz való jog
A jelnyelvi tolmács foglalásakor a siket jelnyelvhasználóval konzultálni kell a nyelvi és tolmácspreferenciáiról, különösen a magas szintű megbeszélések esetében. A rendezvényszervezők felelőssége, hogy a nyilvános rendezvényeken való részvételt tolmácsszolgáltatás biztosításával biztosítsák. Az ilyen jellegű szolgáltatás nyújtása ösztönzi a siketek részvételét és részvételét, biztosítva az egyenlő hozzáférést és a halló közönség számára is elérhető lehetőségeket.

4. Megfelelő jelnyelvi tolmácsolás megszervezése
Hány tolmácsra van szükség?

 • Ha a rendezvény egy óránál tovább tart, legalább két tolmácsot kell biztosítani. A nagyobb konferenciák és workshopok legalább három tolmácsot igényelnek.
 • A tolmácsok számára megfelelő szüneteket kell biztosítani, mivel ők folyamatosan munkatársak, és támogatják kollégájukat. Ezért ha a résztvevőknek a szünetekben (pl. kapcsolatépítés céljából) tolmácsolásra van szükségük, a tolmácsolás minőségének biztosítása érdekében további tolmácsokat kell biztosítani.
 • Bizonyos különleges helyzetekben, amikor például siket előadó és siket résztvevők vannak a közönség soraiban, legalább négy tolmácsra van szükség.
 • Ha tolmácsokból álló csapatról van szó, koordinátort kell kinevezni.

Milyen információkat kell előzetesen a tolmácsok rendelkezésére bocsátani?

 • Minden előadást, forgatókönyvet és háttéranyagot, beleértve a napirendet az előadók nevével együtt, a rendezvény előtt (legalább két nappal korábban) el kell küldeni a tolmácsoknak.

Hol kell elhelyezni a jelnyelvi tolmácsokat?

 • A jelnyelvi tolmácsoknak láthatónak kell lenniük; a siket közönség preferenciáinak megfelelő megvilágítást kell biztosítani.

Ki felelős a tolmács kiválasztásáért és költségeiért?

 • A siket személyt mindig meg kell kérdezni az általa preferált ülőhelyről (mind a tolmács, mind a siket személy részéről).
 • A szervező fél felelős a hivatásos jelnyelvi tolmácsok megfelelő díjazásáért, hasonlóan a beszélt nyelvi tolmácsokhoz. A tolmácsok megbízásától és a fogadó helyen való rendelkezésre állásától függően ennek magában kell foglalnia a megfelelő szállás- és utazási költségtérítést.

5. Tippek a hangszóróknak

 • Beszéljen természetesen. Egy írott dolgozat felolvasása valószínűleg gyenge és nem megfelelő értelmezést eredményez.
 • A beszélt nyelvi tolmácsoláshoz hasonlóan a tolmácsolásban is lesz egy kis késés.
 • Audiovizuális média használata esetén minden hangos tartalomhoz, beleértve a hangokat is, adjon feliratot vagy alternatív formátumot.

6. Ajánlások
Az EUD és az efsli erősen ajánlja, hogy lehetőség szerint minden nemzeti jelnyelven tolmácsoljanak. Különösen a bonyolult témák csak akkor érthetők meg teljes mértékben, ha a siket személy nemzeti jelnyelvére tolmácsolják őket. Képzett siket tolmácsokat kell alkalmazni, ha egy jelnyelvről egy másik jelnyelvre tolmácsolnak.

Az EUD és az efsli támogatja azt az elképzelést, hogy a tolmácsoknak először nemzeti szinten kellő szakmai és tapasztalattal rendelkező tolmácsokká kell válniuk, beleértve más nemzeti jelnyelvek és beszélt nyelvek ismeretét is, mielőtt tolmácsolhatnak az invazív nyelvekből és az invazív nyelvekre.

A szervező félnek előretekintő megközelítést kell alkalmaznia. A jelnyelvi tolmácsok foglalása előzetes tervezést igényel. A siket jelnyelvhasználó segíthet a szervezőnek abban, hogy professzionális és tapasztalt tolmácsokat ajánljon.

Az EUD a Siketek Európai Uniója, amely a siket jelnyelvet használók jogait és nézeteit képviseli Európa-szerte (www.eud.eu).

Az efsli a jelnyelvi tolmácsok európai fóruma, amely a jelnyelvi tolmácsok érdekeit képviseli Európa-szerte (www.efsli.org).

A hivatalos iránymutatások (PDF fájl) letölthetők itt

A 2022 és 2026 közötti összes kiadványt az Európai Bizottság Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek (CERV) programja társfinanszírozza, és annak keretében készül.

A kifejtett nézetek és vélemények azonban kizárólag a szerző(k) sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió vagy az Európai Bizottság CERV programjának nézeteit és véleményét. Ezekért sem az Európai Unió, sem a támogatást nyújtó hatóság nem tehető felelőssé.

Ossza meg ezt a cikket...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Kapcsolódó cikkek

hu_HUMagyar
Ugrás a tartalomra