Semmi sincs rólunk nélkülünk.

Semmi sincs rólunk nélkülünk.

  • Kapcsolat

Nyilatkozat az interszekcionalitásról

Intersectionality

Az EUD célja az egyenlőség, a méltányosság, a sokszínűség és a megkülönböztetésmentesség megvalósítása valamennyi siket ember emberi jogainak védelme révén. Mindannyian siketek vagyunk, és a jelnyelvek által egyesülünk, de nem szabad elfelejtenünk, hogy e cél elérése során sikerünk előfeltétele az egység, az elfogadás és a tisztelet mindenki iránt gazdag közösségeinkben.

A siket közösségek sokszínűségét elismerve az EUD felelősséget vállal azért, hogy megerősítse a marginalizált csoportok helyzetének javítására irányuló erőfeszítéseit. Ezért az EUD biztosítani fogja, hogy az interszekcionalitás szempontjai munkájának középpontjában álljanak, mivel az EUD határozottan elkötelezett amellett, hogy senkit ne hagyjon hátra. 

Mivel a sokféleség kollektív gazdagságunk része, biztosítanunk kell, hogy az interszekcionalitás teljes mértékben tükröződjön munkánk során. Erősíteni fogjuk a befogadás, az egyenlőség és a méltányosság melletti kiállásunkat annak minden értelmében. Arra fogunk törekedni, hogy munkánk során minden siket személy nézőpontja - nemtől, faji vagy etnikai származástól, vallástól vagy meggyőződéstől, kortól, szexuális irányultságtól, nyelvtől és nemi identitástól függetlenül - egyformán láthatóvá váljon. Biztosítani fogjuk továbbá, hogy az EUD-t olyan személyek képviseljék, akik mindenkor betartják az egyenlőség, a méltányosság, a sokszínűség és a megkülönböztetésmentesség elvét.

Az EUD munkacsoportot hoz létre, amely az interszekcionalitásra összpontosít. A munkacsoport célja az lesz, hogy az interszekcionális szempontokat érvényesítse az EUD politikai munkájában, valamint az EUD és az EUD tagszervezeteinek egyéb tevékenységeiben. A munkacsoport meg fogja vizsgálni, hogy az EUD hogyan tud együttműködni a siket nőket, a siket LMBTIQ+ személyeket, a siket időseket, a siket menekülteket, a siket BIPOC személyeket, a siketvakokat, a további fogyatékossággal élő siketeket és más, interszekcionális tapasztalatokkal rendelkező siketeket képviselő más szervezetekkel. A munkacsoport célja az lesz, hogy növelje az EUD hatékonyságát az interszekcionalitás érvényesítésében, és bővítse az EUD tevékenységi körét. A munkacsoport emellett útmutatást és eszközöket nyújt az EUD teljes jogú tagjainak ahhoz, hogy elősegítsék az interszekcionális tapasztalatokkal rendelkező siket személyek bevonását a szervezeti struktúrájukba és a tevékenységeikbe. Az interszekcionalitással foglalkozó munkacsoport felhatalmazza a marginalizált csoportok képviselőit, hogy vezessék az interszekcionális szempontok érvényesítésével kapcsolatos munkát.

Kapacitásaink ismeretében, de a megvalósíthatóság maximalizálása mellett arra fogjuk összpontosítani erőfeszítéseinket, hogy a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény teljes körű és érdemi végrehajtása érdekében a fogyatékossággal élők jogairól szóló, készülő európai stratégia révén végzett érdekérvényesítő munkánk szinergiát teremtsen a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó uniós stratégia 2020-2025, az LMBTIQ+ egyenlőségi stratégia 2020-2025, az EU rasszizmusellenes cselekvési terve 2020-2025, az EU roma stratégiai keret az egyenlőség, befogadás és részvétel érdekében 2020-2030 között, és beépüljön a végrehajtási intézkedésekbe. Az EUD továbbá arra törekszik, hogy tagjait képessé tegye a különböző európai jogalkotási és szakpolitikai eszközök használatára, amikor a siket szempontoknak a fogyatékossági jogokkal, a nemek közötti egyenlőséggel, az LMBTIQ+ egyenlőséggel, a rasszizmus elleni küzdelemmel, a romák egyenlőségével, befogadásával és részvételével kapcsolatos nemzeti jogszabályokba, szakpolitikákba és cselekvési tervekbe való beépítése mellett érvel. 

Az EUD elkötelezett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Helena Dalli, az Európai Bizottság egyenlőségért felelős biztosa elképzelésének megvalósítása mellett, hogy az Európai Unió az egyenlőség Uniójává váljon. Aktív szerepet fogunk játszani a siket szempontok érvényesítésében és támogatásában minden olyan uniós szintű kezdeményezésben, amely olyan mechanizmusokat, politikákat és intézkedéseket hoz létre, amelyek szembeszállnak a strukturális megkülönböztetéssel és a társadalmainkban gyakran jelen lévő sztereotípiákkal. Munkánkkal az EUD hozzá fog járulni az Egyenlőség Uniójához minden siket ember számára, és nem nyugszik addig, amíg közösségeinkben mindenki számára nem biztosítjuk az egyenlő jogokat és nem élvezzük a sokszínűséget.

A 2022 és 2026 közötti összes kiadványt az Európai Bizottság Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek (CERV) programja társfinanszírozza, és annak keretében készül.

A kifejtett nézetek és vélemények azonban kizárólag a szerző(k) sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió vagy az Európai Bizottság CERV programjának nézeteit és véleményét. Ezekért sem az Európai Unió, sem a támogatást nyújtó hatóság nem tehető felelőssé.

Ossza meg ezt a cikket...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Kapcsolódó cikkek

hu_HUMagyar
Ugrás a tartalomra