Nieko apie mus be mūsų.

Nieko apie mus be mūsų.

  • Susisiekite su

Bendradarbiavimas su JT ne tik per JT CRPD komitetą

EUD internetinis seminaras

23 d.rd birželio mėn. EUD surengė internetinį seminarą, kurio metu pabrėžė, kad yra daug JT sutarčių organų, agentūrų ir fondų, su kuriais EUD nariai turi bendradarbiauti, kad užtikrintų sistemingą ir kompleksinį kurčiųjų įtraukimą į JT žmogaus teisių apsaugos mechanizmus.

Pavyzdžiui, internetinio seminaro metu EUD pabrėžė, kad kurčiųjų moterų teisių gynėjams būtina bendradarbiauti su Jungtinių Tautų konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims (JT CEDAW) komitetu. Kurčios moterys turi būti prasmingai įtrauktos į JT CEDAW įgyvendinimo procesą, kad būtų užtikrinta, jog jų nuomonė ir perspektyvos būtų matomos, kai jos pasisako už griežtesnę apsaugą nuo diskriminacijos ar apsaugą nuo smurto dėl lyties. Internetiniame seminare taip pat buvo skatinamos Europos nacionalinės kurčiųjų asociacijos užmegzti glaudesnius ryšius su JT subjektais, tokiais kaip Jungtinių Tautų Vaikų skubios pagalbos fondas (UNICEF) ir Jungtinių Tautų vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras (UNHCR).

Visi 2022-2026 m. leidiniai bendrai finansuojami ir rengiami pagal Europos Komisijos programą "Piliečiai, lygybė, teisės ir vertybės" (CERV).

Tačiau išreikštos nuomonės ir požiūriai yra tik autoriaus (-ių) nuomonė ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Europos Komisijos CERV programos požiūrį ir nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei pagalbą teikianti institucija negali būti už jas atsakingos.

Dalytis šiuo straipsniu...

"Facebook"
"Twitter"
LinkedIn
El. paštas

Susiję straipsniai

lt_LTLietuvių kalba
Pereiti prie turinio