EUD

Europos Komisijos finansuojama Europos kurčiųjų sąjunga (EUD) yra vienintelė viršvalstybinė ES lygmens organizacija, kuri propaguoja ES vertybes ir pasisako už kurčiųjų lygybę, nediskriminavimą, dalyvavimą ir visapusišką bei prasmingą žmogaus teisių įgyvendinimą ES lygmeniu visiškai prieinamu būdu.

EUD siekia užmegzti ir palaikyti ES lygmens dialogą su jai giminingomis institucijomis ir pareigūnais, konsultuodamasi ir bendradarbiaudama su savo nariais - nacionalinėmis kurčiųjų asociacijomis. EUD yra visateisė Europos neįgaliųjų forumo (EDF) narė ir Pasaulio kurčiųjų federacijos (WFD) regioninė bendradarbiaujanti narė, sprendžianti pasaulinės svarbos klausimus, be to, ji turi dalyvio statusą Europos Taryboje (ET).