Visateisiai nariai

Briuselyje (Belgija) įsikūrusi EUD yra ne pelno siekianti Europos nevyriausybinė organizacija (ENGO), kurios nariai yra nacionalinės kurčiųjų asociacijos (NAD).

It is the only supranational organisation representing Deaf people at European level and is one of the few ENGOs representing associations from all of the 27 EU Member States, in addition to Iceland, Norway, Switzerland and the United Kingdom.

Visateisiai nariai

Susiję nariai