Nieko apie mus be mūsų.

Nieko apie mus be mūsų.

  • Susisiekite su

Kósá mobilumo ataskaita

EUD

EP nario Ádamo Kósos pranešimas apie neįgaliųjų judumą ir įtrauktį

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento plenarinėje sesijoje Strasbūre buvo priimtas EP nario Ádámo Kósos pranešimas dėl neįgaliųjų judumo ir įtraukties bei 2010-2020 m. Europos strategijos dėl negalios. Tai svarbus įvykis kurtiesiems, nes ataskaitoje kelis kartus paminėta gestų kalba. Jame raginama teisiškai pripažinti gestų kalbas pagal 2010 m. lapkričio 19 d. Briuselio deklaraciją (105 punktas).

Europos Parlamento narys Ádám Kósa pristatė savo pranešimą prieš visą plenarinę sesiją po to, kai Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas prieš vasarą priėmė pranešimą. Pirmoji ataskaita buvo parengta metų pradžioje, siekiant užtikrinti veiksmingą strategijos "Negalia 2020" įgyvendinimą. Konsultacijų procese dalyvavo NVO, tokios kaip EUD, kurios užtikrino, kad būtų tinkamai atstovaujama kurčiųjų ir neįgaliųjų teisėms.

Pirmadienį savo pranešime EP narys Kósa pabrėžė gestų kalbos pripažinimo ir JTNTK svarbą. Jis siūlo įsteigti Europos neįgaliųjų reikalų tarybą ir pabrėžė, kad lygybė visiems yra svarbus klausimas.

Europos Komisijos vardu į klausimus atsakinėjęs Komisijos narys Dacianas Cioloşas buvo įsitikinęs, kad JTNTK įgyvendinimas yra svarbus žingsnis siekiant lygybės ir žmogaus teisių. Jis manė, kad svarbu, jog neįgalumo politika būtų orientuota į piliečius.

Prieš vakarykštį balsavimą pirmadienį, 2011 m. spalio 23 d., vyko labai aktyvios diskusijos. Pavyzdžiui, Ilda Figuereido pabrėžė, kad visos valstybės narės turi ratifikuoti JTNTK, nes iki šiol tai padarė tik 17 valstybių narių. EP narė Elisabeth Schroedter, kuri yra Neįgaliųjų intergrupės biuro narė, paminėjo vykstančius paradigmos pokyčius ir pabrėžė, kad svarbu pašalinti kalbines kliūtis. Nors nemažai EP narių nerimavo, kad pranešimas valstybėms narėms bus per daug rekomendacinio pobūdžio, jis buvo priimtas didele balsų dauguma.

Nors ši ataskaita nėra teisinis dokumentas, ji gali turėti toli siekiančių pasekmių ES kurtiesiems. Remiantis Europos strategija dėl negalios iki 2020 m., ji parengta anksčiau nei siūlomas Europos prieinamumo aktas (EAA), kurį Komisijos narė Viviane Reding pažadėjo priimti 2012 m. pabaigoje. Pavyzdžiui, EUD gali dalyvauti konsultacijose dėl EAA ir pasinaudoti Europos Parlamento nario Ádamo Kósos pranešimu, kad pabrėžtų gestų kalbos pripažinimo ir Briuselio deklaracijos svarbą.

EUD norėtų pasveikinti Europos Parlamento narį Ádám Kósa ir tikisi, kad šis pranešimas bus svarbus žingsnis siekiant visiškos lygybės visiems kurtiesiems visoje Europoje.

Visą ataskaitos tekstą rasite paspaudę čia (prieinama visomis 23 oficialiomis ES kalbomis)

Briuselio deklaracijos tekstą rasite čia.

Visi 2022-2026 m. leidiniai bendrai finansuojami ir rengiami pagal Europos Komisijos programą "Piliečiai, lygybė, teisės ir vertybės" (CERV).

Tačiau išreikštos nuomonės ir požiūriai yra tik autoriaus (-ių) nuomonė ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Europos Komisijos CERV programos požiūrį ir nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei pagalbą teikianti institucija negali būti už jas atsakingos.

Dalytis šiuo straipsniu...

"Facebook"
"Twitter"
LinkedIn
El. paštas

Susiję straipsniai

lt_LTLietuvių kalba
Pereiti prie turinio