Slovakia

Slovakija

Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS) 
Slovak Association of the Deaf

Slovakia

Information and facts about Slovakia and Slovak Association of the Deaf:

Įkurta: 7 October 2006 (from 1991 under name Slovak union of hearing impaired)
Visateisis EUD narys nuo tada: 2005

Pirmininkas: Jana Barčák Filipová
Pirmininko pavaduotojas:

Valdybos narys:
Valdybos narys:
Valdybos narys:

gestų kalba: Slovnik Posunkovej Reci
Abbreviation: NETAIKOMA

Kurčiųjų gestų kalbos vartotojų skaičius: 15,000
Dirbančių gestų kalbos vertėjų skaičius: 35

Konvencija: Signature 26 September 2007
Ratifikavimas: 26 May 2010

Pasirenkamasis protokolas: Signature 26 September 2007
Ratifikavimas: 26 May 2010

Kálov 17
010 01 Žilina
Slovakija

El. paštas: [email protected]
Phone: (+421) 908 436 721
Interneto svetainė: www.aneps.sk