2021-2030 m. Europos neįgaliųjų teisių strategija

EUD remia 2021-2030 m. Europos neįgaliųjų teisių strategijos (ES neįgaliųjų teisių direktyva) įgyvendinimą, siekdama užtikrinti, kad ji būtų ambicingai įgyvendinama kurtiesiems ES.

Strategija siekiama užtikrinti, kad neįgalieji galėtų visapusiškai socialiai ir ekonomiškai integruotis lygiai su kitais asmenimis ir gyventi be diskriminacijos.