Aktivitātes

EUD politikas pasākumu mērķis ir nodrošināt, lai Eiropas tiesību akti, politika un stratēģijas pilnībā un precīzi atspoguļotu nedzirdīgo personu perspektīvas ES līmenī un neatstātu tās novārtā. EUD mērķis ir nodrošināt, lai, īstenojot ANO CRPD ES līmenī, ar visiem attiecīgajiem tiesību aktiem, politikām un iniciatīvām tiktu ievērotas, aizsargātas un aizsargātas nedzirdīgo personu tiesības ES.

EUD spēju veidošanas pasākumu mērķis ir nodrošināt, lai NAD būtu gatavi aizstāvēt savas tiesības valsts līmenī. EUD komunikācijas pasākumu mērķis ir veicināt informētību par nedzirdīgo personu tiesībām.

Saistītie raksti