Semināri

EUD organizē seminārus, lai veidotu un palielinātu nedzirdīgo nacionālo asociāciju kapacitāti un informētu par ES līmeņa politiku, tiesību aktiem un iniciatīvām, lai tās varētu aktīvi iesaistīties ES līmeņa iniciatīvu īstenošanā valsts un vietējā līmenī, kā arī piekļūt un izmantot ES līmeņa finansējumu.