Tiešsaistes semināri

EUD tīmekļa semināri ir veltīti dažādām nedzirdīgo kopienai svarīgām tēmām.

Tiešsaistes semināru mērķis ir stiprināt valstu dalīborganizāciju spējas, lai tās varētu aktīvi veicināt Eiropas Invaliditātes tiesību stratēģijas 2021-2030, Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām, Eiropas Sociālo tiesību pīlāra un citu attiecīgo politiku un iniciatīvu īstenošanu.