Nekas par mums bez mums.

Nekas par mums bez mums.

  • Sazinieties ar

Eiropas Parlamenta Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas rezolūcijas par ES stratēģiju invaliditātes jomā pēc 2020. gada pieņemšana

A picture of a conference room

Par 20th 2020. gada februārī Eiropas Parlamenta Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja pieņēma rezolūcijas priekšlikuma tekstu par ES stratēģiju invaliditātes jomā pēc 2020. gada. Rezolūcijas priekšlikumā Eiropas Komisija tiek aicināta būt mērķtiecīgai, izstrādājot ES stratēģiju invaliditātes jomā pēc 2020. gada. Tajā ir iekļauti vairāki priekšlikumi, ko iesniegušas organizācijas, kuras pārstāv personas ar invaliditāti. 

Eiropas stratēģija invaliditātes jomā 2010-2020 ir galvenais instruments ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD) īstenošanai ES līmenī. Kopš pagājušās vasaras Eiropas Komisija analizē un izvērtē iepriekšējo stratēģiju, lai sagatavotu jauno Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā 2020.-2030. gadam.

EUD atzīmē Eiropas Invaliditātes stratēģijas 2010-2020 sasniegumus, piemēram, Eiropas Pieejamības akta, Tīmekļa pieejamības direktīvas, Eiropas Elektronisko komunikāciju kodeksa un Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas pārskatīšanu. Tomēr EUD apzinās, ka nākamajā desmitgadē ir jādara daudz vairāk, lai ES izpildītu savas saistības saskaņā ar UNCRPD.

Priekšlikuma teksts Rezolūcija par ES stratēģiju invaliditātes jomā pēc 2020. gada par Eiropas Parlamenta Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas pieņemto priekšlikumu vēl jābalso Eiropas Parlamenta plenārsēdē. Balsojums notiks 11.th 2020. gada martā.

Visas 2022.-2026. gada publikācijas ir līdzfinansētas un sagatavotas Eiropas Komisijas programmas "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" (CERV) ietvaros.

Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Komisijas CERV programmas viedokļus un uzskatus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem nevar uzņemties atbildību.

Kopīgojiet šo rakstu...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-pasts

Saistītie raksti

112 Day 2020

112 Day

112 is a life-saving number for all users. The European Commission recently showed its commitment

lvLatviešu valoda
Pāriet uz saturu