EUD

Eiropas Nedzirdīgo savienība (EUD), ko finansē Eiropas Komisija, ir vienīgā pārnacionālā organizācija ES līmenī, kas veicina ES vērtības un aizstāv nedzirdīgo personu vienlīdzību, nediskrimināciju, iesaistīšanos un pilnīgu un jēgpilnu cilvēktiesību īstenošanu ES līmenī pilnībā pieejamā veidā.

EUD mērķis ir izveidot un uzturēt ES līmeņa dialogu ar radniecīgajām iestādēm un amatpersonām, apspriežoties un sadarbojoties ar tās biedriem - valstu nedzirdīgo asociācijām. EUD ir pilntiesīga Eiropas Invaliditātes foruma (EDF) locekle un Pasaules Nedzirdīgo federācijas (WFD) reģionālā sadarbības locekle, lai risinātu globālas nozīmes jautājumus, un tai ir arī līdzdalības statuss Eiropas Padomē (EP).