Valdes locekļi

EUD sastāv no šādām struktūrvienībām: Ģenerālās asamblejas, valdes, kuru vada EUD prezidents, un sekretariāta.

Valdē ir pieci locekļi: viens priekšsēdētājs, viens priekšsēdētāja vietnieks un trīs parastie valdes locekļi.

Ik pēc četriem gadiem EUD Ģenerālā asambleja ievēl jaunu valdi. Valdes locekļu kandidātus izvirza EUD pilntiesīgie locekļi, nedzirdīgo nacionālās asociācijas (NAD). Arī pašreizējie valdes locekļi var tikt ievēlēti atkārtoti, ja NAD atbalsta viņu kandidatūru. Pēc ievēlēšanas pieci valdes locekļi kopīgi pārrauga EUD darbu un darbības. Valde tiekas vismaz četras reizes gadā vai pēc vajadzības.

Current EUD Board was elected at EUD General Assembly in Marseille in 2022. The next EUD Board election will take place at the General Assembly in 2026 in Cyprus.

Sofija Isari

Prezidents

Greece

Ronit Laquerrière-Leven

Priekšsēdētāja vietnieks

France

Paal Richard Peterson

Valdes loceklis

Norway

Deivids Bukstons

Valdes loceklis

United Kingdom

Andy Van Hoorebeke

Valdes loceklis

Belgium