Pilntiesīgie locekļi

EUD atrodas Briselē, Beļģijā, un tā ir bezpeļņas Eiropas nevalstiskā organizācija (ENGO), kuras biedri ir nedzirdīgo valstu asociācijas (NAD).

Tā ir vienīgā pārnacionālā organizācija, kas pārstāv nedzirdīgos Eiropas līmenī, un tā ir viena no nedaudzajām ENGO, kas pārstāv asociācijas no visām 27 ES dalībvalstīm, kā arī no Islandes, Norvēģijas, Šveices un Apvienotās Karalistes.

Pilntiesīgie locekļi

Saistītie locekļi