Nekas par mums bez mums.

Nekas par mums bez mums.

  • Sazinieties ar

EUD darbības saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu

Statement

COVID-19 uzliesmojums un ES dalībvalstu īstenotie ierobežošanas pasākumi noteikti ir ietekmējuši Eiropas Nedzirdīgo savienības (EUD) darba programmu 2020. gadam. Reaģējot uz to, EUD ir attiecīgi pielāgojusies ārkārtas apstākļiem. Šajā dokumentā EUD uzsver pasākumus, ko EUD ir ierosinājusi kopš 2020. gada marta, lai pielāgotos ierobežošanas pasākumiem un efektīvi reaģētu uz COVID-19 uzliesmojumu.

Ņemot vērā vīrusa izplatību Eiropā, EUD īstenoja attālinātā darba programmas, lai aizsargātu savus darbiniekus. Tas ietvēra EUD ceturkšņa valdes sanāksmi, izmantojot videokonferenci, kas bija plānota 21. martā Varšavā, Polijā, un EUD 2020. gada Ģenerālās asamblejas, kas bija plānota maija vidū Zagrebā, Horvātijā, pārcelšanu.

16. martā EUD atbalstīja Pasaules Nedzirdīgo federācijas un Pasaules Zīmju valodas tulku asociācijas kopīgo paziņojumu, kurā aicināts nodrošināt nedzirdīgām personām pilnīgu piekļuvi veselības aprūpei vienlīdzīgi ar citiem. 20. martā EUD un Eiropas Zīmju valodas tulku forums publicēja paziņojumu, kurā aicināja ES dalībvalstis un ES iestādes sniegt pieejamu informāciju par COVID-19 zīmju valodā. Turpmākajās dienās ierobežošanas pasākumi ietvēra sociālo distancēšanos, bloķēšanu un robežu slēgšanu starp ES valstīm. Šajā sakarā EUD valde 22. martā publicēja videoierakstu starptautiskajā zīmju valodā, kurā tūkstošiem nedzirdīgo Eiropā skaidroja jauno ārkārtas situāciju un informēja par veicamajiem piesardzības pasākumiem.

EUD ir arī aktīvi uzraudzījusi oficiālās informācijas pieejamību un saziņu zīmju valodās par COVID-19. EUD 20. martā nosūtīja atklātu vēstuli Eiropas Komisijai par pieejamas informācijas un saziņas trūkumu starptautiskajās zīmju valodās par ES reakciju uz COVID-19 uzliesmojumu, atgādinot, ka saskaņā ar ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 9. un 21. pantu tai ir pienākums to darīt.

Visu marta pēdējo nedēļu EUD apkopoja informāciju no saviem biedriem par informācijas pieejamību un komunikāciju par COVID-19 uzliesmojumu un tā ierobežošanu.Rezultātā EUD savā tīmekļa vietnē izveidoja jaunu sadaļu ar šīs informācijas pārskatu.

Nedēļu laikā pēc COVID-19 uzliesmojuma Eiropā EUD pastiprināti uzraudzīja iespējamos nedzirdīgo personu cilvēktiesību pārkāpumus. Ņemot vērā mainīgos scenārijus visā Eiropā, ko izraisīja dažādās valstīs veiktie atšķirīgie pasākumi, EUD rīkoja četras virtuālas reģionālās konsultācijas ar saviem locekļiem katrā Eiropas reģionā - Ziemeļvalstu, Austrumu, Rietumu un Dienvidu reģionā. Šo konsultāciju laikā EUD saņēma detalizētu informāciju par to, kā COVID-19 uzliesmojums ietekmēja nedzirdīgās personas visā Eiropā, apkopojot gan labo, gan slikto praksi. Šīs virtuālās reģionālās konsultācijas notika 20., 22., 27. un 28. maijā.

Šo konsultāciju rezultātā EUD sagatavoja ziņojumu, kurā sniegta valstu līmenī apkopotā informācija par to, kā COVID-19 uzliesmojums un ierobežošanas pasākumi ir ietekmējuši nedzirdīgo kopienas Eiropā. Šajā ziņojumā ir iekļauta arī informācija par vēlamo 2020. gada EUD Ģenerālās asamblejas formātu (ar tiešsaistes sanāksmi un klātienes sanāksmi vai pārceltu uz 2021. gadu), kā arī par vēlamajām tēmām tīmekļa semināru sērijām, kas notiks visu atlikušo 2020. gadu. EUD nosūtīs šo ziņojumu Eiropas Komisijai, tiklīdz tas būs pabeigts.

9. aprīlī EUD piedalījās Pasaules Nedzirdīgo federācijas rīkotajā konsultāciju sesijā par COVID-19, jo EUD ir Eiropas reģiona reģionālās sadarbības biedrs. 28. maijā EUD pārstāvēja Eiropas un Ziemeļamerikas reģionu Starptautiskās Invaliditātes alianses rīkotajā fokusa grupas diskusijā par COVID-19 (informācija drīzumā tiks publicēta).

19. jūnijā EUD rīkoja savu pirmo tīmekļa semināru: ES tiesību aktu par pieejamību transponēšana valstu tiesību aktos: nedzirdīgo valstu asociāciju loma. Šajā vebinārā piedalījās Inmaculada Placencia Porrero, Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta vecākā eksperte invaliditātes un integrācijas jautājumos.

EUD komanda aktīvi meklēs alternatīvas, lai nodrošinātu stratēģisko mērķu pilnīgu sasniegšanu 2020. gadam, vienlaikus pielāgojoties ārkārtas apstākļiem.

Visas 2022.-2026. gada publikācijas ir līdzfinansētas un sagatavotas Eiropas Komisijas programmas "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" (CERV) ietvaros.

Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Komisijas CERV programmas viedokļus un uzskatus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem nevar uzņemties atbildību.

Kopīgojiet šo rakstu...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-pasts

Saistītie raksti

lvLatviešu valoda
Pāriet uz saturu