Nekas par mums bez mums.

Nekas par mums bez mums.

  • Sazinieties ar

EURACTIV Digitālā iekļaušana

2021. gada 12. oktobrī EUD piedalījās EURACTIV rīkotajā tīmekļa seminārā ar nosaukumu "Digitālā iekļaušana: Kā nodrošināt, lai neviens eiropietis netiktu atstāts novārtā. Tās mērķis bija veicināt aktīvas debates par savienojamību, lai mazinātu digitālo plaisu un palielinātu digitālo iekļautību Eiropā.

Ievadvārdus teica Eiropas Parlamenta (EP) Kultūras un izglītības komitejas priekšsēdētāja vietnieks, EP deputāts Viktors Negresku. V. Negrescu pašlaik ir EP referents digitālās izglītības politikas veidošanā un iestājas par Eiropas līmeņa risinājumiem, lai mazinātu digitālo plaisu starp lauku un pilsētu teritorijām. Negrescu kungs apgalvoja, ka visi eiropieši varētu izmantot šīs aizvien straujākās digitālās revolūcijas priekšrocības.

Eiropas Komisijas Digitālās ekonomikas, atveseļošanas plāna un prasmju nodaļas (ĢD CONNECT) vadītāja Fabricija Benīni (Fabrizia Benini) aicināja panākt lielāku sinerģiju starp politikas virzieniem, kas saistīti ar digitālajām prasmēm izglītībā un nodarbinātībā. Benini kundze iepazīstināja ar datiem, kas liecina, ka tikai 66% iedzīvotāju piemīt digitālās pamatprasmes, kas ir daudz mazāka daļa nekā 84% iedzīvotāju, kuri izmanto internetu. Šī atšķirība liecina, ka daļa iedzīvotāju izmanto internetu, bet viņiem nav pietiekamu zināšanu, lai saprastu, ko viņi dara. Benini kundze uzsvēra, cik svarīgi ir uzlabot ikviena eiropieša digitālās prasmes, izvirzot mērķi līdz 2030. gadam nodarbināt vismaz 20 miljonus progresīvu IKT speciālistu.

Attiecībā uz digitālo izglītību Eiropas Komisijas Digitālās izglītības nodaļas (DG EAC) vadītājs Gergovs Dimitrovs sacīja, ka tai jākļūst par neatņemamu mūsu skolu un mācību sistēmu sastāvdaļu. Dimitrova kungs apgalvoja, ka, lai gūtu vislabāko atdevi no ieguldījumiem digitālajā izglītībā, ir jāsāk jau agrīnā bērnībā. Nodrošinot to pamatskolas un vidusskolas līmenī, tiktu izveidota prasmīgāka lietotāju grupa ar prasmēm, kas nepieciešamas, lai netraucēti iekļautos darba tirgū un digitālajā ekonomikā. Viņš arī uzsvēra, ka ir svarīgi, lai skolotāji jau agrīnā posmā apgūtu digitālās prasmes.

Eiropas Parlamenta deputāts Viktors Negresku (Victor Negrescu) izvirzīja jautājumu par iekļaušanu, norādot, ka digitālajā pārveidē ir svarīgi, lai ikvienam būtu piekļuve tehnoloģijām, un ka mums par to ir jāiestājas Eiropas līmenī. Jo īpaši Negrescu kungs minēja lauku apvidos dzīvojošo grupu, personu ar invaliditāti un cilvēku no sociāli nelabvēlīgas vides atstumtību, norādot, ka, ja kaut viens cilvēks paliks novārtā, tad digitālā transformācija būs izgāzusies.

Noslēgumā pasākumā varēja uzzināt par Eiropas līmeņa politiku, ko Komisija vēlas īstenot, lai garantētu iekļaujošu digitālās pārveides modeli, tostarp mērķus 2030. gadam. Šajā Eiropas tehnoloģiju un sabiedrības revolūcijā ir būtiski uzsvērt valstu nedzirdīgo apvienību lomu, lai nodrošinātu nedzirdīgajiem piekļuvi digitālajām prasmēm un resursiem, kas ļautu viņiem attīstīties šajā jaunajā laikmetā.

Visas 2022.-2026. gada publikācijas ir līdzfinansētas un sagatavotas Eiropas Komisijas programmas "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" (CERV) ietvaros.

Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Komisijas CERV programmas viedokļus un uzskatus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem nevar uzņemties atbildību.

Kopīgojiet šo rakstu...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-pasts

Saistītie raksti

lvLatviešu valoda
Pāriet uz saturu