Nekas par mums bez mums.

Nekas par mums bez mums.

  • Sazinieties ar

Eiropas neatliekamās palīdzības diennakts numurs 112

European Emergency Number 112 Day

Par 11th februārī mēs svinam Eiropas neatliekamās palīdzības dienai - 112. Šogad 112 diena ir īpaši īpaša nedzirdīgo kopienai, jo tā ir pirmā 112 diena pēc tam, kad oficiāli tika pieņemts pārstrādātais Eiropas Elektronisko sakaru kodekss (EECC), kas nedzirdīgajiem galalietotājiem un citiem galalietotājiem ar invaliditāti nodrošināja ievērojamus uzlabojumus attiecībā uz neatliekamās palīdzības dienestu sakaru un vienotā Eiropas neatliekamās palīdzības dienesta numura 112 pieejamību.

Pārstrādātais Eiropas Elektronisko komunikāciju kodekss tika oficiāli pieņemts 2018. gada decembrī. Tas bija likumdošanas procedūras pēdējais posms Eiropas līmenī. Tagad dalībvalstīm šis tiesību akts ir jātransponē un jāievieš savos tiesību aktos līdz 2020. gada 21. decembrim.

Pārstrādātajā EECC dalībvalstīm uzlikts pienākums nodrošināt, lai neatliekamās palīdzības dienesti, tostarp vienotais Eiropas neatliekamās palīdzības dienesta numurs 112, būtu vienlīdz pieejami galalietotājiem ar invaliditāti, jo īpaši nedzirdīgiem, vājdzirdīgiem, vājdzirdīgiem, runas invalīdiem un vājdzirdīgiem galalietotājiem saskaņā ar gaidāmo Eiropas Pieejamības aktu, ko paredzēts oficiāli pieņemt šogad. Dalībvalstīm jānodrošina, ka kompetentās iestādes precizē prasības, kas jāievēro publiski pieejamu elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu, ka galalietotājiem ar invaliditāti ir vienlīdzīga piekļuve elektronisko komunikāciju pakalpojumiem ar lielāko daļu galalietotāju un ka tie var izmantot pakalpojumu izvēli, kas pieejama lielākajai daļai galalietotāju.

Turklāt EECC mērķis ir nodrošināt sadarbspēju starp dalībvalstīm un uzliek Eiropas Komisijai un valsts regulatīvajām vai citām kompetentajām iestādēm pienākumu veikt attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka, ceļojot citā dalībvalstī, galalietotāji ar invaliditāti, tostarp nedzirdīgie lietotāji, var piekļūt neatliekamās palīdzības dienestiem līdzvērtīgi citiem galalietotājiem, ja iespējams, bez iepriekšējas reģistrēšanās.

Dalībvalstu pienākums ir arī nodrošināt, lai galalietotāji būtu pienācīgi informēti par vienotā Eiropas neatliekamās palīdzības dienesta numura 112 esamību un izmantošanu, kā arī par tā pieejamības funkcijām, tostarp ar iniciatīvām, kas īpaši paredzētas personām, kuras ceļo starp dalībvalstīm, un galalietotājiem ar invaliditāti. Šāda informācija jāsniedz pieejamos formātos. 

EUD uzsver, ka visas šīs juridiskās saistības tagad ir jātransponē un jāievieš ES dalībvalstu tiesību aktos. Kamēr Eiropas Invaliditātes forums gatavo transponēšanas instrumentu kopumu, ko EUD darīs pieejamu NAD starptautiskajās zīmēs, EUD joprojām ir visu NAD rīcībā, lai sniegtu konsultācijas un atbalstu attiecībā uz valsts interešu aizstāvības darbu, lai direktīvu stingri transponētu valsts tiesību aktos. 

Pilns EECC teksts visās ES valodās:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.321.01.0036.01.ENG

Visas 2022.-2026. gada publikācijas ir līdzfinansētas un sagatavotas Eiropas Komisijas programmas "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" (CERV) ietvaros.

Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Komisijas CERV programmas viedokļus un uzskatus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem nevar uzņemties atbildību.

Kopīgojiet šo rakstu...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-pasts

Saistītie raksti

lvLatviešu valoda
Pāriet uz saturu