Nekas par mums bez mums.

Nekas par mums bez mums.

  • Sazinieties ar

Starptautiskajā zīmju valodu dienā 2022. gadā EUD aicina ES iestādes atzīt valstu zīmju valodas kā daļu no daudzvalodu ES.  

Starptautiskā zīmju valodu diena 2022

Starptautiskajā zīmju valodu dienā 2022. gadā EUD dalās ar galvenajām bažām, kuras tā uzsver savā alternatīvajā ziņojumā ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām komitejai par Eiropas Savienības otro pārskatīšanu.  

EUD ziņojumā uzsver, ka valstu zīmju valodas ir daudzvalodu ES valodas, nevis saziņas līdzekļi/formāti/līdzekļi. Lai gan visas ES dalībvalstis to jau ir izdarījušas, ES ir veikusi ļoti maz pasākumu, lai nodrošinātu, ka valstu zīmju valodām ES tiek piešķirts pilntiesīgu valodu statuss, kas tiek atzītas par līdzvērtīgām un līdzvērtīgām sarunvalodām. EUD uzsver, ka ES ir jārīkojas, lai nodrošinātu, ka valstu zīmju valodām tiek piešķirts valodu statuss, lai tas atbilstu ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 2. pantam, kurā zīmju valodas ir pielīdzinātas sarunvalodām. 

EUD arī uzsver, ka saskaņā ar ANO CRPD, valstu zīmju valodu lietošana ES ir jāatbalsta un jāatvieglo, un ES ir jāatzīst un jāveicina valstu zīmju valodas. kā arī nodrošināt piekļuvi profesionāliem zīmju valodas tulkiem. Tomēr, lai gan līdz šim ir vērojams zināms progress, tomēr ES līmenī ir vajadzīga aktīvāka rīcība. ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām ir pirmais starptautiskais cilvēktiesību instruments, kurā zīmju valodas ir atzītas par līdzvērtīgām sarunvalodām un kurā tās līgumslēdzējām valstīm, tostarp ES, ir noteikts pienākums veicināt, aizsargāt, atzīt un veicināt valsts zīmju valodu lietošanu. Ziņojumā EUD uzsver, ka, lai gan ES iestādes nodrošina mutisko tulkošanu starptautiskajā zīmju valodā ad hoc, valsts zīmju valodas ES nav garantētas. Lai ES būtu pilnībā pieejama nedzirdīgām personām, ir jānodrošina tulkojums valsts zīmju valodās. jo starptautiskā zīmju valoda ir tikai saziņas līdzeklis, nevis valoda. 

EUD uzsver, ka pašlaik, visas ES dalībvalstis ir atzinušas savas nacionālās zīmju valodas valsts līmenī, tomēr ES dalībvalstu oficiālās zīmju valodas vēl nav atzītas par ES oficiālajām valodām, un šis jautājums būtu jārisina, ES turpmāk nodrošinot atbilstību ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām. Turklāt EUD uzsver, ka saskaņā ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām ES ir pienākums ne tikai veicināt un atvieglot valsts zīmju valodu lietošanu, bet arī veicināt nedzirdīgo kopienu lingvistisko identitāti, tostarp nedzirdīgo kultūru. 

Pilnu alternatīvo ziņojumu var atrast vietnē CRPD komitejas tīmekļa vietne

Visas 2022.-2026. gada publikācijas ir līdzfinansētas un sagatavotas Eiropas Komisijas programmas "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" (CERV) ietvaros.

Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Komisijas CERV programmas viedokļus un uzskatus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem nevar uzņemties atbildību.

Kopīgojiet šo rakstu...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-pasts

Saistītie raksti

lvLatviešu valoda
Pāriet uz saturu