Politika

Mūsu politikas darba mērķis ir nodrošināt ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām, ES Invaliditātes tiesību stratēģijas 2021-2030, Eiropas Sociālo tiesību pīlāra un citu ES līmeņa politiku, tiesību aktu, stratēģiju un iniciatīvu, kuru mērķis ir aizsargāt un veicināt nedzirdīgo cilvēku tiesības ES, pilnīgu un jēgpilnu īstenošanu.

Saistītie raksti