COVID-19

EUD ir apkopojusi informāciju no Eiropas Savienības, Islandes, Norvēģijas, Šveices un Apvienotās Karalistes nedzirdīgo nacionālajām asociācijām par informācijas pieejamību valstu zīmju valodās attiecībā uz COVID-19 un tā ierobežošanas pasākumiem.

coronavirus-gov

EUD uzsver, ka saskaņā ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām (ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (UN CRPD) visu līmeņu - gan valstu, gan Eiropas - valdībām ir pienākums nodrošināt pilnīgu piekļuvi informācijai visiem saskaņā ar ANO CRPD 9. un 21. pantu.

Tagad jūs varat redzēt, ka ES dalībvalstu valdības, kā arī citu valstu valdības ievēro ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti ierobežošanu noteiktās saistības un pieliek ievērojamas pūles, lai nodrošinātu, ka informācija par COVID-19 ierobežošanas pasākumiem tiek sniegta valsts zīmju valodās.

EUD uzsver, ka Eiropas Komisijai vajadzētu sekot valstu valdību slavējamajam piemēram un nodrošināt tādu pašu informācijas pieejamības līmeni Eiropas līmenī par COVID-10 ārkārtas situāciju starptautiskajā zīmē.

Tikai ar informāciju valsts zīmju valodā valsts līmenī un starptautiskajā zīmju valodā Eiropas līmenī nedzirdīgajiem eiropiešiem šajā grūtajā laikā būs vienlīdzīga, pilnvērtīga un jēgpilna piekļuve informācijai.

Saistītie raksti